« Tagasi

„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ projektivoorus osalemine

Tori vald osaleb perioodil 25.05-08.06.2018 puuetega inimestele eluaseme füüsilise kohandamise projektivoorus. Projektivoorust on puudega inimesel või tema esindajal võimalik taotleda füüsilise eluaseme kohandamiseks puudega inimese heaks kohandamise toetust, mida 85% rahastab riik Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi abil ning 15% tasub Tori vallavalitsus. Esimeses projektivoorus võimaldatakse puudega inimesel kodu kohandamist ainult sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" lisa 1 alusel kohanduse ühikuhindadega. See tähendab, et esimeses projektivoorus on võimalik kohandada eluruumi liikuvusega seotud toimingute parandamiseks (nt: platvormtõstuki paigaldamine, laetõstuki paigaldamine, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukseava kohandus, korteri välisukseava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus) ning teha kohandusi hügieenitoimingute parandamiseks (tualettruumi kohandamine, wc-ruumi kohandamine, wc-poti vahetus).

Toetuse taotlemiseks on vajalik esitada Tori vallavalitsusele vabas vormis avaldus. Avalduses esitatakse vähemalt alljärgnevad andmed ja lisatakse täiendavad dokumendid:

  • taotleja nimi, isikukood, aadress;
  • kohandatava eluruumi aadress;
  • planeeritava kohanduse kirjeldus;
  • kohandamisest kasusaavate isikute arv;
  • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
  • üürileping, juhul kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  • eluruumi omaniku (sh juriidilise omaniku ja kaasomanike) nõusolek, kui kohandust taotletakse eluruumi sees;
  • korteriühistu nõusolek, kui taotletakse kohandust väljaspool eluruumi;
  • nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 

Täiendav informatsioon: sotsiaalnõunik Kaja Rebane, tel: 4451 884; 50 53 978 või e-postil: kaja.rebane@torivald.ee