« Tagasi

Vallavolikogu 18. veebruari istung

1. Kinnitati Tori valla 2021. aasta eelarve.
2. Võeti vastu määrus „Tori valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus".
3. Võeti vastu Tori valla restaureerimistoetuse määramise kord.
4. Otsustati algatada Tori valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamine ning muutmine.
5. Otsustati algatada Tohera külas elektrituulikute arendusalal P9 ja Aesoo külas elektrituulikute arendusalal P10 detailplaneeringute koostamine ja detailplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.
6. Otsustati anda nõusolek osaühingule Valto Car kuuluvale kinnistule aadressiga Hirvela tn 1, Sauga alevik valla kasuks seatud hüpoteegi kustutamiseks seoses kohustuse täitmisega.
7. Otsustati anda nõusolek Tammiste külas Sinika tn 8 ja Sinika tn 10 kinnistutele valla kasuks seatud ühishüpoteegi kustutamiseks seoses halduslepingus sätestatud kohustuste täitmisega.
8. Otsustati võõrandada otsustuskorras tasuta Tori vallas asuvad ja vallale kuuluvad kolm kinnistut seoses Rail Balticu projekti elluviimisega. 
9. Anti nõusolek Kiksama külas asuva kinnistu koormamiseks servituudiga.
10. Volikogu ei nõustunud vallavalitsusele ülesande andmisega Mihkel Mathieseni monumendi seadustamiseks.
11. Otsustati võõrandada otsustuskorras Tori vallale kuuluv korteriomand Sindi linnas Pärnu mnt 62b-6 hinnaga 7365 eurot.
12. Informatsioon: Sindi linnas Auli, Lõokese, Kiivitaja ja Pardi tänavate elamurajooni üleujutusoht.