« Tagasi

Vallavalitsuse istung 17. veebruaril

  1. Tunnistati väikehanke „Kellukese tee tuletõrjeveemahutite paigaldus ja jalg- ja jalgrattatee rajamine" edukaks ja kvalifitseerituks osaühingu Vändra MP pakkumus 43 342 eurot (lisandub käibemaks).
  2. Kinnitati kahe 2020. aasta hajaasustuse programmist rahastatud projekti lõpparuanded ja otsustati välja maksta toetused.
  3. Väljastati kolmed projekteerimistingimused.
  4. Määrati huvihariduse ja -tegevuse toetust summas 10 788,43 eurot 64 Tori valla noorele.
  5. Anti välja korraldus ebatõenäoliste nõuete lootusetuks kandmise kohta.
  6. Määrati Sauga tehnopargi kinnistutele hoonestusôiguse seadmiseks korraldatava avaliku kirjaliku enampakkumise lisatingimused.
  7. Anti luba korraldada Eesti Vabariigi 103. aastapäevale pühendatud rahvamatkasid valla eri piirkondades.