« Tagasi

Vallavalitsuse 5. mai istungil

  1. Otsustati korraldada riigihange „Tori valla põhjaosa eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine" ja kinnitada hanke alusdokumendid.
  2. Otsustati korraldada riigihange (ideekonkurss) „Sindi kärestikuaerutamise keskus" ja kinnitada hanke alusdokumendid.
  3. Väljastati projekteerimistingimused Sindis Lõuna tn 1 ja Raba tn 15 asuvatele kinnistutele.
  4. Kehtestati Maneeži kinnistu detailplaneering.
  5. Anti välja ehitusload Suvilate tee 11, Kukerpuu tee 2 ja Kukerpuu tee 2a kinnistutele üksikelamu püstitamiseks, Saialille tn 3 kinnistule kahe korteriga elamu püstitamiseks, Uuetoa kinnistule päikesepargi rajamiseks ning Jänese kinnistule puurkaevu rajamiseks.
  6. Seati sundvaldused osaühingu Elektrilevi kasuks Koolimaja tee, Lille tee, Lille tee 2 ja Frantsu kinnistutele.
  7. Otsustati rahastada tugiisikuteenust.
  8. Otsustati pikendada korteriühistute toetuse taotlemise tähtaega 31. maini 2021.