« Tagasi

Valda rajatavad skatepargid - koos paigaldaja vastusega

Rajamisel on kolm uut rulaparki – Sinti, Saugasse ja Aresse. Ehitaja on aktsiaselts TREF Nord, pargi elemente toodab ja paigaldab firma Rhyno Skate Park Systems. Rulaparkide kogumaksumus selgus hanke tulemusena ning see sisaldab kolme pargi aluse väljaehitamist, seadmete soetust ja paigaldust. Parkide valmimisajaks on juuni 2021.

„Kui esialgu arvasime, et saame 100 tuhande euroga kolm parki tehtud, siis tegelikult oleme eelarvet suurendanud ning nüüd on kõigi kolme hind koos käibemaksuga pea 184 tuhat eurot," ütleb vallavanem Lauri Luur, kelle sõnul läks ehitus palju kallimaks, kui arvestatud oli. „Hindasime, et praeguses olukorras on mõistlikum teha kolm väiksemat parki eri piirkondadesse, et rohkem noori saaksid rulatada. Paljudel noortel ei ole võimalik liikuda kodukohast kaugemale. Plaanime soetada rulad ka noortekeskustesse, et noor, kellel rula puudu, saaks seda laenutada ja sõitmist proovida. Samuti oli eesmärgiks vältida suure müra tekitamist ning kindlasti pidi olema tagatud ohutus."

Ohutus on rulaparkide varustuse projekteerimisel ja ehitamisel kõige olulisem. Ehitajal tuleb lähtuda standardist EN 14974:2006+A1:2010 „Rulapargid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid". Sindis olev park on amortiseerunud ja ei vasta kõigile ohutusnõuetele.

Oleme Rhyno Skate Park Systemsit usaldanud parkide rajamisel, sest neil on kogemus üle maailma ning ka eri paikades üle Eesti. Ettevõte on hanke käigus esitanud kõik nõutavad sertifikaadid ja dokumendid. Vallavalitsus on saanud aga negatiivset tagasisidet Eesti rulatajate liidult ning oleme selle edastanud ka Rhyno Skate Park Systemsile, kellelt saime vastuse, mille ka siin avaldame.

Rõhutame, et kolme uue pargi näol on tegemist pigem algajate ja harrastajate, mitte professionaalsete ekstreemsportlaste vajadustele vastava kohaga. Eelarve ei võimaldanud teha tipptasemel parke kõiki kolme piirkonda. „Kui kogukonnalt ja asjahuvilistelt tuleb selge signaal ka professionaalse rulapargi vajaduse kohta, siis peame selle võtma eraldi eesmärgiks ja oleme avatud ettepanekutele," lisab vallavanem.

 

Andrus Palm, Rhyno Skate Park Systems:

Lp. Rulatajate Liit, on väga tore, et mõtlete kaasa rulatamise tuleviku osas, siiski tuleb aru saada ka järgnevatest asjaoludest.

Disainid mis on tehtud Tori vallale ei ole muidugi ainuvõimalikud lahendused, RHINO-RAMPS võib välja töötada mis iganes disaini, samas peab see vastama standardile EN14974:2006+A1:2010.

Tori vallas ehitatavad skatepargid ei olegi disainitud profisõitjate vajadusi arvestades, vaid on mõeldud eelkõige lastele just ilma meditsiinilise järelevalveta ja ilma juhendajata kasutamiseks ning vastavad standardi EN14974:2006+A1:2010 nõuetele, seega peaks see teile just sobima, kuna kasvatab turvalistes tingimustes sõitjate järelkasvu.

Atix OÜ (Rhyno Skate Park Systems) ei ole kahjuks seniajani Eestis tuvastanud mitte ühtegi standardile EN14974:2006+A1:2010 vastavat skateparki (v.a. mõned pargid mis Atix OÜ on ise rajanud). Eriti suured vead vineerparkidel on piirete ohtlikud konstruktsioonid. Standardist lähtuvalt on keelatud põranda ja turvapiirde alumise ääre vahel üle 60mm vahe ja kogu ülevalpool asuval piirdel üle 89mm avad. Piirde kõrgus peab olema  min 1200mm ja ümbritsema platvormi kõikidest mittesõidetavatest külgedest täies ulatuses.

Tuletan meelde, et Eestis pole saada veekindlat vineeri. Kasutatav „filmivineer" on veekindla liimiga tavalisest, immutamata spoonist valmistatud ja see hakkab kõdunema ning oluliselt kuluma juba kolmandal kasutusaastal.

RHINO-RAMPS kasutab oma toodetes parimaid ja vastupidavamaid materjale, enamik vineerparke vajavad üsna tõsist remonti juba kolmandal aastal. RHINO-RAMPS pargid aga ongi mõeldud kasutamiseks väga pikaaegselt min. 10 aastat aga pigem isegi 15 aastat. Seega on RHINO-RAMPS kvaliteetpark tellijale lõppude lõpuks oluliselt kulu-efektiivsem kui iga kolme aasta tagant sõidukihti vahetada ja ca 6 aasta pärast uus park ehitada.

RHINO-RAMPS pinnakate RHINOLENE on spetsiaalne materjal mis sõitja kukkumisel hõõrdejõu tekkides ei tekita põletust, see ei kuumene hõõrdejõu mõjul.

Kõik töös olevad RHINO-RAMPS pargid on väga aktiivses kasutuses ja ka tellijad on rahul kuna hoolduskulud on olematud.

NB! 11.mai öösel oli keegi juba Sauga pargi ehituse aia lahti murdnud ja tõuksiga parki kasutanud, seega ei saa öelda, et huvi ei ole, vastupidi huvi tundub väga suur olema!