« Tagasi

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava avalik arutelu toimub 22. veebruaril

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava avalik arutelu toimub 22. veebruaril kell 17.30 Sindi seltsimajas.

Avalikustamine toimus 1.–15.02.2021:
  • Tori vallavalitsuses Pärnu mnt 12, Sindi;
  • Are teenuskeskuses Pärivere tee 17, Are alevik;
  • Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik;
  • Tori teenuskeskuses Selja mnt 2, Tori alevik;
  • Tori valla kodulehel.
Ettepanekuid sai esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 15.02.2021 kirjalikult Tori vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 12 Sindi linn või e-posti aadressil tori@torivald.ee.
Vallavalitsus vaatab kõik ettepanekud üle ja annab seisukoha. Ettepanekud saadetakse volikogule, volikogu toetuse saanud ettepanekud kantakse arengukavasse.
 
Lisainfo: Signe Rõngas, tel 525 3189, e-post signe.rongas@torivald.ee.