« Tagasi

PRIAst saab taotleda pindalatoetust, loomapõhist toetust ja mesilaspere toetust

2. mail alustas PRIA pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste vastuvõttu, mis toimub ainult elektrooniliselt e-PRIA vahendusel. Pindala- ning loomapõhiste toetuste maksmiseks on 2021. aasta eelarves kokku üle 231 miljoni euro.

Erandkorras ei rakendata 2021. aastal toetuste vähendamist taotluse esitamise eest (1% tööpäeva kohta) hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil. Taotlusi saab esitada 15. juunini, aga palume taotlused esitada siiski võimalikult varakult.

COVID-19 viiruse leviku ulatusest tulenevalt avatakse PRIA maakondlikud teenindusbürood klientidele 10. mail. Enne teenindusbüroosse tulemist palume tutvuda PRIA veebilehel avaldatud infoga ja kindlasti eelnevalt broneerida aeg taotluse esitamiseks kas meie kodulehe kaudu aadressil https://web.pria.ee/broneering või helistades teenindusbüroosse. Palume tungivalt leida võimalus esitada taotlus mõne lähedase abiga või anda vajalikud volitused isikule (sugulane, sõber, konsulent jne), keda enda taotlust esitama volitate.

Milliseid toetusi saab tänavu taotleda?

Otsetoetused:

Maaelu arengukava 2014-2020 toetused:

  1. Keskkonna- ja kliimameede ehk põllumajanduslik keskkonnatoetus:

 

  1. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH).
  2. Loomade heaolu toetus (LHT).
  3. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT).

Palume kõigil taotlejatel tutvuda soovitud toetuste saamise täpsemate tingimustega meetmete määrustest, tutvustustest ning „Abiks taotlejale" juhenditest, mis avaldatakse PRIA kodulehel www.pria.ee.

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679 või pöördudes MES nõuandeteenistuse konsulentide poole. Konsulentide kohta leiab täpsemat infot MES nõuandeteenistuse kodulehelt.

 

1. maist saab taas taotleda mesilaspere toetust. Taotlusi võetakse e-PRIA kaudu vastu kuni 17. maini.

Mesilaspere toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust ning aitab kaasa põllumajandusloomade registris mesilasperede registreerimisele. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid.

Mesilaspere toetuse taotluse esitamise eeltingimusena peab mesinik esitama 1.-17. maini põllumajandusloomade registrisse andmed tema peetavate mesilasperede arvu kohta 1. mai 2021. a seisuga. Toetust saab taotleda ainult nende mesilasperede kohta, kelle tegevuskoht on registrisse kantud hiljemalt 1. mail 2021. a.

Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Toetuse taotlemiseks peab mesinik olema PRIA klient, lisaks peab ta olema registreeritud ka loomapidajana.

Kõigepealt tuleb kanda registrisse mesilasperede arv ja pärast seda esitada toetuse saamiseks kindlasti ka mesilaspere toetuse taotlus.

Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele tänavu toetust taotletakse. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2021. a.

COVID-19 viiruse leviku ulatusest tulenevalt avatakse PRIA maakondlikud teenindusbürood klientidele 10. mail. Enne teenindusbüroosse tulemist palume tutvuda PRIA veebilehel avaldatud infoga ja kindlasti eelnevalt broneerida aeg taotluse esitamiseks kas kodulehe kaudu aadressil https://web.pria.ee/broneering või helistades teenindusbüroosse. Palume tungivalt leida võimalus esitada taotlus mõne lähedase abiga või anda vajalikud volitused isikule (sugulane, sõber, konsulent jne), keda enda taotlust esitama volitate. Taotlejad saavad abi küsida ka PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonilt 737 7679.

 

Allikas: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet