« Tagasi

Piirangute leevendused meie vallas

Vabariigi Valitsus kiitis heaks piirangute leevendamise järk-järgult. Alates 3. maist avanevad osaliselt üldhariduskoolid ja poed ning samuti tohib avamisaja, liikumis- ja ruumipiiranguid arvestades toitlustusasutuste väliterrassidel kohapeal einestada. Avalikus siseruumis liikumisele jääb kehtima 2+2 reegel ning maskikandmise kohustus.

 

Vallaametnike vastuvõtt eelneval kokkuleppel! Kontaktid: https://www.torivald.ee/kontakt

 

Haridus

Kontaktõppele on lubatud algklassid (1.-4.klass), lõpuklassid (9. ja 12. klass) ja kutseõppeasutuste õpilased, kes sooritavad 2020/2021. õppeaastal riigieksameid. 
Koolis tohib samuti viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või teeb teste.
Lasteaiad on avatud, kuid on soovitatav last hädavajaduseta mitte lasteaeda viia.
Sindi muusikakoolis kohapeal toimub individuaalne pilliõpe, muu õpe distantsilt.
 

Rahvamajad

Tori Valla Kultuurikeskuse hallatavad rahvamajad on individuaalseteks tegevusteks alates 3. maist avatud.

Avalike ürituste korraldamine siseruumides on keelatud.

Siseruumides tohib huvitegevust läbi viia järgmistel tingimustel:

  • järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (näiteks juhendaja ja juhendatav), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi;
  • rühmatreeningud, koori- ja ansambliproovid, näitemänguproovid ja muud rühmategevused ei ole lubatud;
  • ruumi täituvus võib olla kuni 25%;
  • osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õues on huvitegevus lubatud järgmistel tingimustel:

  • rühmas/kollektiivis on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja;
  • kui rühmi/kollektiive on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Are huvikeskus on avatud 3. maist 1+1 individuaaltundideks eelneval kokkuleppel: arehuvikeskus@torivald.ee, tel 510 5498.

Suigu seltsimaja on avatud 3. maist 1+1 individuaaltundideks eelneval kokkuleppel: arehuvikeskus@torivald.ee, tel 510 5498.

Sindi seltsimaja on avatud 3. maist 1+1 individuaaltundideks eelneval kokkuleppel: sindiseltsimaja@torivald.ee, tel 5866 6311

Tori rahvamaja on avatud 3. maist 1+1 individuaaltundideks eelneval kokkuleppel: argo.juske@torivald.ee, tel 5335 9496

 

Raamatukogud

3. maist on Tori Valla Raamatukogu haruraamatukogude uksed taas avatud tavapärastel lahtiolekuaegadel. Suletuks jääb Tammiste välisteeninduspunkt.

Kehtib ruumi täituvuse nõue kuni 25% ja 2+2 reegel.

Raamatukogu siseruumides (sh arvutit kasutades) on külastajal kohustuslik kanda kaitsemaski, visiiri või katta nina ja suu.

Huvitegevused raamatukogu siseruumides on lubatud üksnes nende õpilaste ja laste puhul, kes on lubatud kontaktõppesse või käivad lasteaias samas rühmas.

Avalikke üritusi ei toimu, kuid näituste külastamine 2+2 reegleid järgides on lubatud.

Tori Valla Raamatukogu koduleht

Are raamatukogu tel 5695 9360, e-post areraamatukogu@torivald.ee

Sauga raamatukogu tel 5303 7305, e-post saugaraamatukogu@torivald.ee

Sindi raamatukogu tel 5199 3960, e-post sindilaenutus@torivald.ee

Suigu raamatukogu tel 5306 0752, e-post suiguraamatukogu@torivald.ee

Tori raamatukogu tel: 5190 3588; e-post toriraamatukogu@torivald.ee

Urge raamatukogu ja Tammiste välisteeninduspunkt tel: 5866 6294, e-post urgeraamatukogu@torivald.ee

 

Muuseumid

Muuseumid on avatud tavapärastel lahtiolekuaegadel, kehtib 2 + 2 reegel ja 25% ruumi täitumuse piirang. Ekskursioonid rühmadele ja publikuprogrammid ei ole siseruumides lubatud, välja arvatud kontaktõppele lubatud sama klassi õpilastele või sama lasteaiarühma lastele.

Info:

Sindi Muuseum tel 447 4014, e-post: sindimuuseum@torivald.ee

Tori Muuseum tel 5301 9440, e-post torimuuseum@torivald.ee

 

Noortekeskused

Noortekeskused on avatud tavapärastel aegadel.

Ruumi täituvus võib olla kuni 25% ja järgida tuleb 2 + 2 reeglit.

Välitegevused toimuvad hajutatult, grupis võib olla kuni 10 inimest (sealhulgas juhendaja)

Täpsem info noortekeskustest:

Are Avatud Noortekeskus areank@torivald.ee ja Facebooki lehelt

Sindi Avatud Noortekeskus sindiank@torivald.ee ja Facebooki lehelt

Sauga Avatud Noortekeskus saugaank@torivald.ee ja Facebooki lehelt

 

Sport

Õuetreeningud on lubatud kuni 10-liikmelistes rühmades (sh treener).

Are jõusaal on 3. maist avatud. Korraga võib treenida kuni 3 külastajat. Vajalik on eelregistreerimine, info Facebooki lehelt Are Sport või telefonil 5850 8537.

Are spordisaal on suletud, kuna toimub remont. Laste trennid toimuvad õues. Info Facebooki lehelt Are Sport või telefonil 5850 8537.

Sauga jõusaal on 3. maist avatud. Korraga võib treenida kuni 2 külastajat. Info ja küsimused tel 5695 1200 või saugaank@torivald.ee.

Sauga spordisaal on 3. maist avatud E–R kell 16.30–21.30. Saali võib korraga kasutada kaks inimest, rühmatreeninguid teha ei ole lubatud. Trenni aega saab broneerida tel 522 1209.

Sindi Gümnaasiumi võimla on suletud. Aeroobikatrennid toimuvad õues (vajalik eelregistreerimine). Info ja registreerimine toimub Hopa Fit Sindi trennid Facebooki lehel.

Tori Põhikooli võimla on 3. maist avatud E–R kell 17–22. Korraga võib suures saalis treenida 6 inimest. Treeningud eelregistreerimisega.

Tori jõusaali lubatud korraga treenima 2 inimest. Treeningud eelregistreerimisega.

Õues treenivad grupid praegu pesuruume kasutada ei saa.