« Tagasi

Kalda Kodu on saanud valmis

Tori vallavalitsus esitas 2018. aastal SA KredExile taotluse kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamise juhtumipõhise toetuse saamiseks Tori alevikus, Kalda tn 2 elamu ümberehitamiseks. Maja, mis kohalike seas tuntud ka kui õpetajate maja, on nüüd nimetatud Kalda Koduks ja pakub eluaset sotsiaalselt vähekindlustatud elanikele.

Kaheksa korteriga kahekordne maja oli väga halvas seisus ning vajas hädasti renoveerimist, ennekõike kaasaegse, kvaliteetse, energiasäästliku ning väheste ülalpidamiskuludega sotsiaaleluruumide tagamiseks. Nüüdseks on maja renoveeritud ja tehtud on oluline hüpe Tori piirkonna ja ka valla sotsiaaleluruumide kvaliteedis ja turvalisuses.

Kalda Kodu nimeni jõudmist selgitab abivallavanem Priit Ruut, et kuna tegu on sotsiaalteenusena eluruumi teenust pakkuva majaga, siis hakati tööprotsessi alguses hoonet kutsuma Tori sotsiaalmajaks. „Kuna aga Toris on juba sotsiaalmaja asutusena olemas, tekitas see nimi segadust ja oli vaja uut. Kalda Kodu saigi võetud selle järgi, et hoone asub Kalda teel, Pärnu jõe kaldal ja saab olema inimestele koduks."

Täpset elanike arvu saab abivallavanema sõnul öelda alles siis, kui maja on lõplikult valmis ja inimesed sisse kolimas. „Kuna tegu on eluruumi teenust pakkuva hoonega, on elanike arv ilmselt ajas muutuv," sõnab Ruut. Hoones on ühe- ja kahetoalised eluruumid ning suurema pere tarbeks ka üks kolmetoaline. Kokku on kaheksa korterit, neist kaks kohandatud ratastooliga elanikele. „Hetkel on maja valmis, kasutusloa taotlemine lõpusirgel ja siis jääb veel vaid elanikud sisse kolida ja maja ka reaalselt kasutusele võtta," ütleb Ruut.

„Koos  Päästeametiga planeerime hoones kasutusele võtta uuenduslikke erilahendusi tagamaks elanike maksimaalne turvalisus. Juttu on olnud elektroonilistest pliidivalvuritest, sprinkleritest ja raskestisüttivast voodipesust. Loodetavasti õnnestub kõik need lahendused nii selles kui edaspidi ka kõigis teistes sotsiaalmajades kasutusele võtta," selgitab abivallavanem koostöö olulisust.

Ümberehitamise käigus likvideeriti kohtküte ning ühendati hoone aleviku keskküttevõrku. Maja soojustati, rajati ventilatsioon,  vahetati katus, tehti elektritööd ning siseviimistlus,  köögid ja vannitoad varustati elementaarsete vahenditega.

Maja ehitas osaühing Prev, järelevalvet tegi osaühing Procula. Projekti planeeritud kogumaksumus oli 571 500 eurot, sellest sihtasutuse KredEx eraldatud toetuse summa on 285 750 eurot ja valla omaosalus 50%. Projekti teostamise periood oli 01.05.2019 – 09.11.2021.

Pildid nähtavad SIIT.