« Tagasi

Muudatused hooldajaks määramisel ja hooldajatoetuste maksmisel

Tori Vallavolikogu võttis 19. mail vastu uue hooldaja määramise ja hooldajatoetuste maksmise korra. Võrreldes varem kehtinud korraga on toimunud paar olulist muudatust.

Esimene neist puudutab raske ja sügava puudega laste hooldajaid, kellel on lubatud nüüd vähesel määral töötada või tegeleda tööampsudega. Alates juunikuust võib puudega lapse hooldaja töötada kuni 64 tundi kalendrikuus ja saada sissetulekut lubatud töötundide eest miinimumpalga tunnitasuga võrdses summas. Käesoleval aastal on see brutosumma 247,04 eurot. Kui töötunnid ületatakse või kalendrikuu sissetulek ületab lubatud määra, siis hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse.

Raske ja sügava puudega täisealiste hooldajatele toetuste maksmises ja hooldajaks määramise protsessis muudatusi ei toimunud, küll aga suurenesid makstavad hooldajatoetused 50% võrra. Keskmise puudega või puuduva puudeastmega täisealise hooldusvajadusega inimese hooldamise eest toetust ei maksta.

Hooldajatoetused makstakse välja tavaliselt iga kuu 20. kuupäevaks. Kui kuupäev langeb nädalavahetusele, on võimalik, et toetused laekuvad määratud pangakontole veidi hiljem.

Alates 1. juunist 2022 on makstavad hooldajatoetused järgnevad:

  • raske puudega kuni 15-aastase lapse hooldamise eest 200 eurot;
  • raske puudega 16–17-aastase lapse hooldamise eest 100 eurot;
  • sügava puudega kuni 15-aastase lapse hooldamise eest 250 eurot;
  • sügava puudega 16–17-aastase lapse hooldamise eest 150 eurot;
  • raske puudega täisealise isiku hooldamise eest 45 eurot;
  • sügava puudega täisealise isiku hooldamise eest 75 eurot.

Alusta hooldustoetuse taotlemist siit.