« Tagasi

Vallavalitsuse 16. juuni istungil

 1. Otsustati korraldada riigihange „Sindi raekoja renoveerimistööd" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid.
 2. Otsustati korraldada riigihange „Tammiste Lasteaia sisustuse soetamine" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid.
 3. Tunnistati väikehange „Lihkeohtlikkuse uuring Tori vallas" nurjunuks pakkumuste puudumiste tõttu.
 4. Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Rütavere külas asuval Kingutamme kinnistul.
 5. Otsustati väljastada ühed projekteerimistingimused.
 6. Otsustati seada sundvaldus osaühingu Elektrilevi kasuks Eametsa külas Sõnajala tee katastriüksusele elektrimaakaabelliini rajamiseks ja Tammiste külas Randivälja tee L1 katastriüksusele 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks.
 7. Otsustati määrata Murru külas asuva Passima katastriüksuse uueks lähiaadressiks Passimaa.
 8. Otsustati väljastada kolm ehitusluba, sh Tammiste külas Oblika tänav, Oblika tn 1, Oblika põik 1, Oblika põik kinnistutele isevoolse reoveetorustiku ja Oblika põik, Oblika põik 1, Oblika tn 1 kinnistutele isevoolse sademeveetorustiku rajamiseks.
 9. Anti välja korraldus Pärnu Raja lasteaia juunikuu osalustasu soodustuse tagastamiseks.
 10. Kehtestati Are Avatud Noortekeskuse ruumide rendihinnaks 25 eurot tund.
 11. Anti luba lastekaitsepäeva tähistamiseks Sindis 20. juunil.
 12. Anti luba Tori, Sindi, Are ja Suigu jaanitulede korraldamiseks.
 13. Anti luba Eesti Discgolfi Liidu karikasarja etapi läbiviimiseks Sindis 26. juunil.