« Tagasi

Avaliku kirjaliku enampakkumise teade

Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise järgmiste kinnistute koormamiseks 20-aastase hoonestusõigusega:
 1. Vahtra tn 5, Sauga alevik, Tori vald (katastritunnus 73001:001:1254; ärimaa 50%, tootmismaa 50%; 6342 m²), tasu algsuurus 31 700 eurot;
 2. Vahtra tn 6, Sauga alevik, Tori vald (katastritunnus 73001:001:1255; ärimaa 50%, tootmismaa 50%; 4165 m²), tasu algsuurus 20 800 eurot;
 3. Vahtra tn 8, Sauga alevik, Tori vald (katastritunnus 73001:001:1256; ärimaa 50%, tootmismaa 50%; 5474 m²), tasu algsuurus 27 400 eurot;
 4. Vahtra tn 10, Sauga alevik, Tori vald (katastritunnus 73001:001:1257; ärimaa 50%, tootmismaa 50%; 5284 m²), tasu algsuurus 26 400 eurot;
 5. Nulu tn 2, Sauga alevik, Tori vald (katastritunnus 73001:001:1261; ärimaa 50%, tootmismaa 50%; 4765 m²), tasu algsuurus 23 800 eurot.
Kirjalikud pakkumised tuua kinnises ümbrikus, millele märgusõnaks märkida kinnistu aadress (nt "Vahtra tn 5"), Tori Vallavalitsuse sekretärile (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald 86705 Pärnumaa) hiljemalt 19. märtsiks 2021 kella 10.00.
 
Pakkumine peab sisaldama (vastavalt Tori Vallavolikogu otsuse nr 293 punktile 12):
 1. füüsilisest isikust pakkuja nime, isikukoodi, elukoha-ja postiaadressi, kontakttelefoni, panganimetust ja arvelduskonto numbrit või juriidilise isiku nime, registrikoodi, asukohta, postiaadressi ja kontakttelefoni, panga nimetust ja arvelduskonto numbrit;
 2. füüsilise isiku puhul koopia isikut tõendavast dokumendist;
 3. volikogu otsuse punktides 11.1-11.3 nõutud kinnitused või dokumendid;
 4. kinnitus, et pakkuja on nõus sõlmima hoonestusõiguse seadmise, reaalkoormiste ja asjaõiguslepingud ja kinnistu võlaõigusliku müügilepingu otsuses ja selle lisas sätestatud tingimustel Tori Vallavalitsuse poolt teatatud ajal ja kohas;
 5. esindaja puhul volikiri;
 6. sõnadega ja numbritega kirjutatud hoonestusõiguse pakkumissummat (tasu pakkumus kogu hoonestusõiguse perioodi eest) eurodes ilma käibemaksuta;
 7. äriplaan, mis sealhulgas peab sisaldama:
 8. ettevõtte lühikirjeldus;
 9. hoonestaja tegevuse kirjeldus sealhulgas ehitiste projekteerimise ja ning ehitamise etapid;
 10. finantseerimine, sh finantseerimisstrateegia ja finantsprognoosid;
 11. äriplaani realiseerimise riskid ja riskide maandamise meetmed;
 12. tagatisraha tasumist tõendava dokumendi (iga kinnistu osas tagatisraha on 1000 eurot, mis tuleb kanda Tori Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE642200001120160667).
 
Ümbrikud pakkumustega avatakse Tori Vallavalitsuses aadressil Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 19. märtsil 2021 kell 11.00.