« Tagasi

Arvamuse küsimine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

Keskkonnaamet teatab, et võttis menetlusse Mändaluse Farm OÜ (11464004, aadress: Pärnu maakond, Tori vald, Mannare küla, Mändaluse, 86809) keskkonnaloa nr L.VV/325172 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses veevõtu suurendamisega Pärnu maakonnas Tori vallas Mannare külas Farmi kinnistul (registriosa 3945806, katastritunnus 80801:001:0654) asuva Mändaluse farmi pk (katastri number 52541) puurkaevust.