« Tagasi

Are Kool liitus liikuma kutsuvate koolide võrgustikuga

Sel aastal liitus haridusprogrammiga „Liikuma kutsuv kool" 38 uut kooli, nüüdseks käib liikuma kutsuvates koolides üle 40% kõigist Eesti üldhariduskoolide õpilastest. Nende seas on ka Are Kooli õpilased. 
 
Viis aastat tagasi kümne kooliga alustanud „Liikuma kutsuva kooli" haridusprogramm laienes tänavu juba 148 koolini, kus õpib kokku 63 000 õpilast. Et tasakaalustada koroonaaja negatiivset mõju õpilaste vaimsele ja füüsilisele tervisele, keskendutakse programmis lähiajal kaugõppe mitmekesistamisele ja õuesõppe lõimimisele kooliellu. 
Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel sündinud teaduspõhine programm on tänavu võtnud tähelepanu alla koroonast tingitud erandliku olukorra hariduses.
Aktiivses koostöös liikuma kutsuvate koolidega töötab liikumislabor välja uusi lahendusi, mis toetaksid nii lähiõpet koolis kui ka kaugõpet kodus. Üks eesmärk on rakendada rohkem õuesõpet. „Õues õppides tabame mitu kärbest ühe hoobiga. Koroonaviirus levib välitingimustes kehvasti ja ohutu vahemaa hoidmine tuleb lastel õues hoopis kergemini välja. Pealegi on teadusuuringud näidanud, et õuesõpe soodustab nii õpisisu omandamist kui ka ainete lõimimist ja seoste loomist. Ning kõige krooniks kaasneb õues õppimisega palju rohkem liikumist," rääkis Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja ja tervisekasvatuse lektor Merike Kull. 
Värsked uuringud kõikjalt maailmast on näidanud, et koroonaaegne kodus õppimine on muutnud laste elu üksildasemaks ja istuvamaks ning soodustanud meeleoluhäireid ja terviseriske. Liikuma kutsuvates koolides otsitakse lahendusi ka sellele probleemile.
„Liikuma kutsuv kool" on Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel alguse saanud teaduspõhine programm, mille siht on kujundada liikumine koolipäeva ja -kultuuri loomulikuks osaks. Liikumisvõimalused tundides, vahetundides ja kooliteel toetavad tervist, õppimist ja koolirõõmu ning koostöös koolidega otsitakse viise nende võimaluste loomiseks. 
Aastatel 2020–2023 toimub liikuma kutsuvate koolide arendus- ja rakendustegevus projekti „Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine" raames, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna programmist. 
 
Allikas: TÜ liikumislabor