« Tagasi

Vallavalitsuse 11. augusti istungil

 1. Anti välja avalike ürituste load:
 • Tori Valla Kultuurikeskusele ürituse „Suveõhtu kontsert" läbiviimiseks 11. augustil Sauga Musta Maja hoovis ja ürituse „Välikino Sindis" läbiviimiseks 16. augustil Sindi laululaval;
 • Sindi aerutamisklubile ürituse „Eesti karikavõistlused süstaslaalomis" läbiviimiseks Sindis 27. ja 28. augustil.
 1. Moodustati heakorrakonkursil „Kaunis Kodu" esitatavate taotluste hindamiseks üheksaliikmeline komisjon.
 2. Anti välja projekteerimistingimused Kõrsa külas Uuekuke kinnistu u 2000 m² suurusele alale päikeseelektri tootmisjaama püstitamiseks.
 3. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus:
 • Enefit Connect OÜ kasuks Niidu külas ja Tori alevikus asuvatele kinnistutele sidevõrgu, multitoru, sisemaaliini ja õhuliini rajamiseks;
 • Elektrilevi OÜ kasuks Elbu külas asuvale kinnistule 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks;
 • Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kasuks Are alevikus Kooli tn 1 kinnistule sidekaevu rajamiseks;
 • Enefit Connect OÜ kasuks Are alevikus ja Eavere külas asuvatele kinnistutele elektroonilise side juurdepääsuvõrgu (sidemaatrassi) rajamiseks.
 1. Nõustuti Kildemaa külas Jõe, Tammsaare, Vabriku-Põllu ja Vabriku põld katastriüksuste jagamisega.
 2. Otsustati anda ehitusload:
 • Sindi linnas Kesktänav 59 üksiksaunamaja püstitamiseks;
 • Sindi linnas Põhja tn 1a, Põhja tänav L1, Pärnu mnt 52, Pärnu mnt 52a, Pärnu mnt 56a, Pärnu mnt 58 ja Supluse tn 7 kinnistutele tee ehitamiseks;
 • Rütavere külas Rukkima kinnistule puurkaevu rajamiseks;
 • Eametsa külas Suvilate tee 25 kinnistule kuuri püstitamiseks;
 • Murru külas Pihlaka kinnistule puurkaevu rajamiseks.
 1. Määrati Tammiste külas asuva Päevalille tänava numbriks 7300499.