« Tagasi

Tori Vallavolikogu istung toimub 18. augustil

Tori Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. augustil kell 15.00 Sindi Seltsimajas.

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris

Volikogu istungi päevakorra projekt:

  1. Infopunkt

Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

  1. Määruse „Vallavara valitsemise kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja jurist Jaanika Ainsar

  1. Määruse „Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

  1. Määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

  1. Otsuse „Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2022-2025 muutmise eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja arendusnõunik Kaire Ilus

  1. Otsuse „Põntsi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

  1. Otsuse „Raja tee 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, Raja tee ja Hakke tee kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

  1. Otsuse „Arvamuse andmine keskkonnaloa taotluse nr. KL-515952 kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

  1. Infopunkt

Ülevaade 2022. aastal läbiviidud hangetest

Ettekandja vallavanem Lauri Luur