Kinnitati riigihanke „Raamlepingu sõlmimine toiduainete ostmiseks Tori valla haridusasutustele perioodil 20.08.2023‒19.08.2025" kolmanda minikonkursi tulemused. Tunnistati edukaks osaühingu...

Vallavalitsuse 17. juuli istungil

Kinnitati riigihanke „Raamlepingu sõlmimine toiduainete ostmiseks Tori valla haridusasutustele perioodil 20.08.2023‒19.08.2025" kolmanda minikonkursi tulemused. Tunnistati edukaks osaühingu...

Tori vallavalitsus ootab taotlusi valla kodanike ja ettevõtete tunnustamiseks. Tori valla aukodaniku nimetus antakse vallapoolse austusavaldusena üksikisikule, kelle elutöö, tegevus ja...

Vallavalitsus ootab tunnustamisettepanekuid

Tori vallavalitsus ootab taotlusi valla kodanike ja ettevõtete tunnustamiseks. Tori valla aukodaniku nimetus antakse vallapoolse austusavaldusena üksikisikule, kelle elutöö, tegevus ja...

Neljapäevast, 25. juulist alustab osaühing Koigre ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustöödega Kõrsa külas Sindi teel. Tööde plaanitud kestus on kaks nädalat. Palume järgida ajutisi...

Kõrsa külas hakatakse ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajama

Neljapäevast, 25. juulist alustab osaühing Koigre ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustöödega Kõrsa külas Sindi teel. Tööde plaanitud kestus on kaks nädalat. Palume järgida ajutisi...

Tori Vallavalitsus kuulutab välja konkursi  Tori Valla Spordikeskuse juhataja ametikoha täitmiseks Vastloodud spordikeskuse põhieesmärk on spordirajatiste haldamine ja arendamine, et...

Vallavalitsus pakub tööd Tori Valla Spordikeskuse juhatajale

Tori Vallavalitsus kuulutab välja konkursi  Tori Valla Spordikeskuse juhataja ametikoha täitmiseks Vastloodud spordikeskuse põhieesmärk on spordirajatiste haldamine ja arendamine, et...

Sotsiaaltöö spetsialisti peamiseks tööülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ning sotsiaalsete erivajadustega...

Tori Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale

Sotsiaaltöö spetsialisti peamiseks tööülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ning sotsiaalsete erivajadustega...

Nordpont OÜ plaanib Transpordiameti tellimusel alustada Vabrikuküla silla ehitustöödega  17. juulil. Vabrikuküla sild asub Kildemaa külas riigimaanteel nr 19276 Taali – Põlendmaa -...

Kildemaal hakatakse remontima Vabrikuküla silda

Nordpont OÜ plaanib Transpordiameti tellimusel alustada Vabrikuküla silla ehitustöödega  17. juulil. Vabrikuküla sild asub Kildemaa külas riigimaanteel nr 19276 Taali – Põlendmaa -...

15. juulil alustatakse Telia sidevõrgu rajamistöödega Selja külas. Planeeritav tööde tähtaeg on 25. oktoober 2024. Töid teeb osaühing MTR Halduse. Objekti juht: Taimo Mälton, tel 508 0456.

Selja külas hakatakse sidevõrku rajama

15. juulil alustatakse Telia sidevõrgu rajamistöödega Selja külas. Planeeritav tööde tähtaeg on 25. oktoober 2024. Töid teeb osaühing MTR Halduse. Objekti juht: Taimo Mälton, tel 508 0456.

Jaanuaris 2024 võttis Tori Vallavolikogu vastu Tori põhjaosa eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) esimese etapi aruande. Eavere, Niidu ja Tabria külades asuvate...

Alustatud on Tori valla põhjaosa eriplaneeringu detailse lahenduse koostamisega

Jaanuaris 2024 võttis Tori Vallavolikogu vastu Tori põhjaosa eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) esimese etapi aruande. Eavere, Niidu ja Tabria külades asuvate...

Tori Vallavalitsus korraldab 09.07-23.07.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Urumarja külas Vana-Kubja kinnistu detailplaneeringus käsitletud kanalisatsioonisüsteemide...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek (Urumarja külas Vana-Kubja kinnistu)

Tori Vallavalitsus korraldab 09.07-23.07.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Urumarja külas Vana-Kubja kinnistu detailplaneeringus käsitletud kanalisatsioonisüsteemide...

Tori Vallavalitsus korraldab 09.07-23.07.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Eametsa külas Nurmeaia tee 42 kinnistul oleva aiamaja laiendamiseks elamuks ja selleks...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek (Eametsa külas Nurmeaia tee 42)

Tori Vallavalitsus korraldab 09.07-23.07.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Eametsa külas Nurmeaia tee 42 kinnistul oleva aiamaja laiendamiseks elamuks ja selleks...

7. augustil 2024 algab Tori vallas taas vanemlusprogrammi „Imelised aastad" koolitus. „Imelised aastad" on 4-kuuline programm vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste...

Lapsevanemaid oodatakse vanemlusprogrammi "Imelised aastad"

7. augustil 2024 algab Tori vallas taas vanemlusprogrammi „Imelised aastad" koolitus. „Imelised aastad" on 4-kuuline programm vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste...

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 3. juuli 2024 korraldusega nr 393 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Sindi linnas Pikk tn 10 kinnistul (74101:004:0010). Planeeringuala...

Algatati Sindi linnas Pikk tn 10 detailplaneeringu koostamine

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 3. juuli 2024 korraldusega nr 393 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Sindi linnas Pikk tn 10 kinnistul (74101:004:0010). Planeeringuala...

Riigihanke „Tori valla teede ja tänavate pindamistööd 2024" edukaks pakkujaks tunnistati osaühing Lääne Teed. Otsustati sõlmida pakkujaga leping maksumusega 38 462,92 eurot (lisandub...

Vallavalitsuse 3. juuli istungil

Riigihanke „Tori valla teede ja tänavate pindamistööd 2024" edukaks pakkujaks tunnistati osaühing Lääne Teed. Otsustati sõlmida pakkujaga leping maksumusega 38 462,92 eurot (lisandub...

Tori vald maksab esimesse klassi minevatele lastele koolitee alustamise toetust 150 eurot lapse kohta. Toetust makstakse esimesse klassi astuva lapse vanema või lapse seadusliku esindaja...

Koolitee alustamise toetus

Tori vald maksab esimesse klassi minevatele lastele koolitee alustamise toetust 150 eurot lapse kohta. Toetust makstakse esimesse klassi astuva lapse vanema või lapse seadusliku esindaja...

Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28.06–16.08.2024 vallavalitsuses ja teenuskeskustes. Avalik arutelu toimub...

Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027 eelnõu avalik väljapanek

Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28.06–16.08.2024 vallavalitsuses ja teenuskeskustes. Avalik arutelu toimub...

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavolikogu 20. juuni 2024 otsusega nr 283   algatatud detailplaneeringust ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori vallas Eametsa...

Algatati Eametsa külas asuva Õuemaa kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavolikogu 20. juuni 2024 otsusega nr 283   algatatud detailplaneeringust ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori vallas Eametsa...

19. juunil 1. Võeti vastu määrus „Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord". 2. Otsustati...

Vallavalitsuse 19. ja 26. juuni istungil

19. juunil 1. Võeti vastu määrus „Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord". 2. Otsustati...

Tori vald otsib tugiisikut 5-aastasele poisile. Tugiisiku peamised ülesanded on: lapse abistamine keeruliste olukordadega toimetulekul aidata kaasa lapse sotsiaalsete suhete...

Tori vald otsib tugiisikut 5-aastasele poisile

Tori vald otsib tugiisikut 5-aastasele poisile. Tugiisiku peamised ülesanded on: lapse abistamine keeruliste olukordadega toimetulekul aidata kaasa lapse sotsiaalsete suhete...

Tori Vallavolikogu 20. juuni 2024 otsusega nr 280 algatati detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Tori vallas Are alevikus Ojametsa katastriüksusel. ...

Algatati Are alevikus Ojametsa katastriüksuse detailplaneering

Tori Vallavolikogu 20. juuni 2024 otsusega nr 280 algatati detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Tori vallas Are alevikus Ojametsa katastriüksusel. ...

Tori Vallavalitsus annab teada, et Sindis, Lõokese teel teostatakse kraavi parandustöid Linnu tee ristist kuni Kalda teeni seoses vajumisega. Tööd kestavad kuni esmaspäeva, 1. juuli õhtuni.

Kraavi parandustööd Lõokese teel

Tori Vallavalitsus annab teada, et Sindis, Lõokese teel teostatakse kraavi parandustöid Linnu tee ristist kuni Kalda teeni seoses vajumisega. Tööd kestavad kuni esmaspäeva, 1. juuli õhtuni.

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 174