« Tagasi

SW Energia: Sindis tõuseb septembrist kaugkütte hind

Sindi kaugküttevõrgus toodab alates augustist 2018. a sooja SW Energia, mis ostis katlamaja 306 000 euroga.

Alates 09.09 on Sindis soojusenergia müügihind 80,56 €/MWh, seni kehtib müügihind 47,05 €/ MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind on 80,56 €/MWh, mille aluseks on Konkurentsiameti 09.08.2022 otsus nr 7-3/2022-089. Piirhinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Tulevikus plaanib soojatootja Sindi linna soojavarustuse rekonstrueerimist. Vajaminevad investeeringud on hinnanguliselt suurusjärgus 1,4 miljonit eurot, tööde teostamiseks soovitakse kaasata SA Keskkonnainvesteeringute Keskust.

Allikas: https://swenergia.ee/location/sindi-kaugkuttevorgus/ 

 

Lisainfo:
Kliendihaldur Rita Kiisk
+372 447 7862
+372 520 9599
rita.kiisk@swenergia.ee