« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Tammiste külas Pilliroo tn 11 kinnistule elamu ehitamiseks

Tori Vallavalitsus korraldab 08.08-21.08.2022 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tammiste külas Pilliroo tn 11 kinnistule (73001:008:1732) elamu ehitamiseks, täpsustades seejuures detailplaneeringus käsitletud ehituslikke ja arhitektuurilisi tingimusi, suurendades ja nihutades hoonestusala 10% ulatuses ning suurendades hoone lubatud kõrgust 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Kinnistul kehtib Sauga Vallavolikogu 28.06.2007 otsusega nr 78 kehtestatud Uuemetsa Pargi kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee