« Tagasi

Muudatustest maamaksus

Maamaks on kohalikule omavalitsusele laekuv maks, mille suurus sõltub maa maksustamise hinnast. Maamaksuseadus lubab volikogul määrata üldise maksumäära vahemikuks 0,1–2,5% ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks 0,1–2,0% maa maksustamishinnast aastas. Inimese kodu on vabastatud maamaksust tiheasustuses 0,15 ha ja hajaasustuses kuni 2 ha ulatuses. Oluline on, et kinnistu omanik on rahvastikuregistri andmetel kinnistule sisse kirjutatud 1. jaanuari seisuga.

Vald esitab 1. veebruariks maksu-ja tolliametile maamaksu andmed. Amet saadab välja maksuteated. Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama maksu- ja tolliametit.

Maamaksumäärad oli enne omavalitsuste ühinemist väga ebaühtlased. Samuti oli ühinemislepingus sees lause, et maamaksumäärasid ei muudeta esimese nelja aasta jooksul. Sel aastal Tori vallas maamaksumäärad ühtlustatakse. Volikogu kehtestas 2023. aastaks üldiseks maamaksumääraks 2,3% maa maksustamishinnast ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,8% maa maksustamishinnast aastas.

Tori valla territooriumil on 25 erineva väärtusega põllumaa viljakustsooni. Ühinemiseelse Tori valla endine maksumäär oli 1% maa maksustamishinnast, seega on selles piirkonnas maamaksu tõus kõige suurem, keskmiselt 1,42 eurot hektari kohta. Endise Sauga valla piirkonnas on erineva väärtusega viljakustsoone 18 ja maksumäär oli 1,2. Keskmine maamaksu tõus ühe hektari põllumaa kohta on 1,10 eurot. Endise Are valla territooriumil maamaksu tõusu ei ole, kuna maksumäärad olid juba varem samad. Sindi linna põllumaade maksumäärad ei puuduta.

Kokku peaks vallale maamaksu laekuma 315 000 eurot. 2023. aasta maamaks on viimane, mille aluseks on 2001. aastal läbi viidud maa hindamine. 2024. aastaks on baasaluseks uus maa väärtuse hindamine. Kõik huvilised saavad maa-ameti kodulehel https://minu.kataster.ee vaadata oma maa uut väärtust ja võrrelda seda 2001. aasta hinnaga. Selle aasta 1. juuliks tuleb volikogul kinnitada 2024. aasta maamaksumäärad.