« Tagasi

Vallavalitsuse 3. augusti istungil

 1. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Küttesüsteemide ehitus Sindi linnas" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid.
 2. Otsustati sõlmida osaühinguga Revdeco töövõtuleping Sindi linnas Pärnu mnt 24/1 asuva garaaži fassaadide renoveerimistöödeks maksumusega 63 110 eurot (lisandub käibemaks).
 3. Otsustati sõlmida töövõtuleping Jõesuu lasteaia lammutustöödeks osaühinguga Eldostar maksumusega 24 000 eurot (lisandub km) ja Tammiste külas Kalurite tee 6 hoonete lammutustöödeks maksumusega 6500 eurot (lisandub km).
 4. Määrati lisatingimused Sauga alevikus Nulu tn 2 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks avaliku kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks.
 5. Otsustati välja anda avaliku ürituse korraldamise luba Tori Valla Kultuurikeskusele järgmiste ürituste läbiviimiseks:
 • Tori kodukohvikute öö 6. augustil Tori alevikus ja lähiümbruses;
 • kontsert „Hei laula südamest, poiss" 7. augustil Are mõisa pargis;
 • suveõhtu kontsert 11. augustil Sauga alevikus;
 • Sindi hoovimüügi päev 13. augustil Sindi linnas;
 • Sindi suvemuusika 13. augustil Sindi linnas;
 • Sindi suvemuusika 20. augustil Sindi linnas;
 • Sindi kodukohvikute päev 20. augustil Sindi linnas;
 • Sindi suvemuusika 27. augustil Sindi linnas.
 1. Otsustati välja anda luba Sindi Sotsiaaltöökeskusele ürituse „Eakate hommikukohv" läbiviimiseks 12. augustil Sindi linnas.
 2. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus osaühingu Elektrilevi kasuks Eametsa külas Tulika tee katastriüksusele 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliinide ja elektriliitumiskilpide rajamiseks.
 3. Otsustati anda ehitusload:
 • Sindi linnas Kirsi tn 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
 • Kilksama külas Pressi kinnistule üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;
 • Kilksama külas Metsavälja kinnistule puurkaevu rajamiseks;
 • Sindi linnas Lõokese tn 13 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
 1. Otsustati nimetada alates 15. augustist Are Kooli direktoriks Pille Vaiksaar.
 2. Keelduti ühele isikule sotsiaaleluruumi üürile andmisest.
 3. Anti välja korraldus tugiisikuteenuse rahastamiseks.
 4. Otsustati rahastada ühe lapsehoiuteenusel käiva lapse kohatasu.