« Tagasi

Ares algasid madalseiklusraja ehitustööd

Rada rajatakse Are huvikeskuse õuealal asuva kelgumäe küljele. Töid teostab Eleri Finants OÜ ja tööde valmimise tähtaeg on 1.09.2022.

Madalseiklusraja ehitust rahastavad Leader-projekti meede 4 „Jätkusuutlikud kogukonnad ja külakeskused" ja Tori Vallavalitsus.

Projektiga „Madalseiklusrada Ares" rajatakse Tori vallas asuvale Are huvikeskuse territooriumile värskes õhus vaba aja veetmist ja tervislikke eluviise võimaldav madalseiklusrada, mis koosneb erinevatest atraktsioonidest. Piirkonda luuakse uuenduslik võimalus lastele, noortele, täiskasvanutele ja eakatele. Are huvikeskuse kõrval olev kelgumäe külg, kuhu seiklusrada on planeeritud, leiab kasutust ja elukeskkond on korrastatud ning ala aktiivses kasutuses aastaringselt.