« Tagasi

Vallavalitsuse 5. juuni istungil otsustati

 1. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Sindi raekoja restaureerimine. Projekteerimis-ehitustööd" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid. 

 1. Tori lasteaia mängulinnaku projekteerimiseks ja ehitamiseks otsustati sõlmida töövõtuleping osaühinguga Tiptiptap. Lepingu maksumus on 23 761,69 eurot (lisandub käibemaks). 

 1. Tunnistati nurjunuks kaks kirjalikku enampakkumist (Sindi linnas J. C. Wöhrmanni pst 12 ja 14 ning Pärnu mnt 54) hoonestusõiguse seadmiseks osavõtjate puudumise tõttu. 

 1. Kinnitati Tori Haldusteenuste töötajate koosseis. 

 1. Anti luba osaühingule Kondimootor rahvaspordi kestvusmatka (30, 50, 70 km) „Kondimootor: Pärnu Urban 2024" korraldamiseks 15. juunil Tammiste metsaradadel (marsruut Tammiste‒Kiisa‒Vainu‒Tammiste). 

 1. Kinnitati ühe 2023. a hajaasustuse programmist rahastatud projekti lõpparuanne ja otsustati välja maksta toetus.  

 1. Võeti vastu Nurme külas Sireli tee 5 kinnistu detailplaneering. 

 1. Anti ehitusluba:  

 • Urumarja külas Kummeli kinnistule puurkaevu rajamiseks; 

 • Sindi linnas Kalamaja tee 4 kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks. 

 1. Eraldati spordistipendiumid üheksale sportlasele.  

 1. Kinnitati Tori Valla Raamatukogu nõukogu seitsmeliikmeline koosseis.  

 1. Otsustati rahastada ühe lapse lapsehoiuteenuse kohatasu, kes ei ole saanud kohta lasteaias.