« Tagasi

Vallavalitsuse 30. mai istungil

 1. Volitati sotsiaalnõunikku täitma Tori Vallavalitsuse esindajana täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid.
 2. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Raamlepingu sõlmimine IT seadmete rentimiseks" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid.
 3. Otsustati sõlmida leping osaühinguga Kone Agro ja osaühinguga Nord Varaliising traktori kasutusrendile võtuks. Lepingu maksumus on 56 662,20 eurot (lisandub käibemaks).
 4. Kinnitati hanke „Tori valla liinidele vedaja leidmine 2024-2026" tulemused ja otsustati sõlmida avaliku sõitjateveo teenindamise otseleping osaühinguga Presto. Lepingu tähtaeg on 31.08.2026.
 5. Kinnitati Sindis Kooli tn 5-16 korteriomandi elektroonilise enampakkumise võitja pakkumus maksumusega 35 800 eurot.
 6. Anti luba Sindi Avatud Noortekeskusele lastekaitsepäeva korraldamiseks Sindis 1. juunil 2024.
 7. Kinnitati kaheksa restaureerimistoetuse saajat. Tunnistati kehtetuks Tori Vallavalitsuse 17.05.2023 korralduses nr 305 „Restaureerimistoetuse andmine" punktis 1.5 toodud otsus  Sindi linnas J. C. Wöhrmanni pst 2 korteriühistule eraldatud toetuse eraldamise kohta, kuna tööd on jäetud tegemata.
 8. Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine:
 • Nurme külas Vana-Tallinna mnt 37 kinnistul;
 • Tammiste külas asuvatel Ojapealse tee 1 ja Ojapealse tee 3 kinnistutel.
 1. Anti projekteerimistingimused:
 • Eavere külas Lembitu kinnistule elamu ehitamiseks;
 • Võlla külas Tomingoja kinnistule elamu ehitamiseks.
 1. Anti ehitusluba:
 • Riisa külas Vihusauna kinnistule sammashüti püstitamiseks ja Vihusauna/1 kinnistul asuva suvemaja laiendamiseks;
 • Sindi linnas Tedre tn 1 kinnistule üksikelamu ehitamiseks;
 • Nurme külas Tanni kinnistule puurkaevu rajamiseks;
 • Urumarja külas Kassikäpa kinnistule puurkaevu rajamiseks;
 • Sindi linnas Käo tn 2 kinnistule üksikelamu ehitamiseks;
 • Sindi linnas Mureli tn 16 kinnistule üksikelamu ehitamiseks;
 • Tammiste külas Rannakaare tee 16 kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks;
 • Sindi linnas Pärna tn 33 kinnistul asuva elamu lammutamiseks.
 • Eametsa külas Sõnajala tee 3 kinnistule üksikelamu ehitamiseks.