« Tagasi

Vallavalitsuse 12. juuni istungil

 1. Sooja toidu transpordiks Tori valla eakatele ja vähenenud toimetulekuvõimega isikutele otsustati sõlmida leping osaühinguga New Service. Lepingu tähtaeg on 31.05.2026.
 2. Otsustati korraldada riigihange „Tori valla teede ja tänavate pindamistööd 2024" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid.
 3. Are Kooli fassaadi remondiks otsustati sõlmida töövõtuleping osaühinguga Radiva Ehitus. Lepingu  maksumus on 25 070 eurot (lisandub km).
 4. Otsustati anda kasutusse kinnistute osad aiamaadena Jõesuu külas 16 isikule.
 5. Otsustati anda kasutusse kinnistu osad aiamaadena Selja külas 27 isikule.
 6. Anti nõusolek munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks.
 7. Muudeti sotsiaaleluruumi üürilepinguid.
 8. Anti luba Tori Valla Kultuurikeskusele jaaniõhtute korraldamiseks Tori vallas.
 9. Anti projekteerimistingimused:
 • Eametsa külas Kiiluaia tee 7 kinnistule üksikelamu ehitamiseks;
 • Kilksama külas juurdepääsutee rajamiseks;
 • Tammiste külas Uuekalda tee 7 kinnistule elamu ehitamiseks;
 • Tammiste külas Kastani põik 4 kinnistule elamu ehitamiseks.
 1. Määrati Kilksama külas tekkivatele uutele liikluspindadele kohanimedeks Karulaugu tee ja Murulaugu tee.
 2. Määrati Tammiste külas tekkivatele uutele liikluspindadele kohanimedeks Põrnika tänav ja Pääsusaba tänav.
 3. Anti ehitusluba:
 • Sindi linnas Ranna tn 8 kinnistule üksikelamu ehitamiseks;
 • Rütavere külas Päevalille kinnistule üksikelamu ehitamiseks;
 • Rütavere külas Kinguvahtra kinnistule üksikelamu ehitamiseks.