« Tagasi

Tori Vallavolikogu kehtestas Kõrsa külas Mihklikese ja Matsipõllu detailplaneeringu

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu kehtestas 16. mai 2024 otsusega nr 268 Kõrsa külas Mihklikese ja Matsipõllu kinnistute detailplaneeringu.

Planeeringuala asub Kõrsa külas maatulundusmaa katastriüksustel Mihklike ja Matsipõllu. Planeeringuala suurus on kokku 70,46 ha.

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus päikesepaneelide paigaldamiseks ~47,7 hektarile ja neid teenindavate rajatiste rajamiseks. Planeeringualale on lubatud paigaldada tugiraamidel päikesepaneelid, keskpinge alajaamad, inverterid, kaablitrassid ja kommunikatsioonid.

Detailplaneering muudab Tori valla kehtivat üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas päikesepargi kasutamise ajaks.

Planeeringuala osas koostati eksperthinnang ökoloogiliste mõjude ja tedre elupaigale avalduvate mõjude kohta ning keskkonnamõjude eelhinnang. Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale kaasnevaid negatiivseid mõjusid detailplaneeringuga ei kaasne.