« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Sindi linnas Mureli tn 1 kinnistule elamu ehitamiseks

Tori Vallavalitsus korraldab 12.06-25.06.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Sindi linnas Mureli tn 1 kinnistule elamu ehitamiseks  ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõudega saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu

Lisa