« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Kõrsa külas Uuekuke kinnistule ridaelamu ehitamiseks ning kinnistule juurdepääsutee rajamiseks Sindi linnas Väike-Viira tänava kaudu

Tori Vallavalitsus korraldab 04.06-17.06.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Kõrsa külas Uuekuke kinnistule (80803:001:1024) ridaelamu ehitamiseks ning kinnistule juurdepääsutee rajamiseks Sindi linnas Väike-Viira tänava (74101:002:0131) kaudu.  Väike-Viira tänaval kehtib Sindi Linnavalitsuse 05.08.2008 korraldusega nr 173 kehtestatud  Pärnu mnt 80 ja 82 kinnistute detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu 

Lisa