« Tagasi

Tori Vallavolikogu istung toimub 21. septembril

Tori Vallavolikogu II koosseisu 24. istung toimub neljapäeval, 21. septembril kell 15.00 Tori Rahvamajas.

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris

Volikogu istungi päevakorra projekt:

 1. Infopunkt. Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

 1. Määruse „Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027" eelnõu
 1. lugemine

Ettekandjad arendusnõunik Kaire Ilus ja finantsjuht Katrin Järv

 1. Infopunkt

Tori valla arengukava seire (2022. aasta)

Ettekandja arendusnõunik Kaire Ilus

 1. Määruse „Tori valla 2023. aasta 1. lisaeelarve" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja finantsjuht Katrin Järv

 1. Otsuse „Jahimeeste kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Põntsi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmiseks (SolDre Investeeringud OÜ)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Sundvalduse seadmine (Urva tee L6)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Sundvalduse seadmine (Viki tee)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Sundvalduse seadmine (Nigula kergliiklustee II etapp)" eelnõu, esitatud

vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Maade munitsipaalomandisse taotlemine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vara omandamine (Melluka-Mihkli)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vara omandamine (Meelespea tee)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Infopunktid:
 2. 1. Kokkuvõte Tori valla elanike rahulolu-uuringu 2023 analüüsist

Ettekandja volikogu liige Kandela Õun, kaasettekandja arendusnõunik Kaire Ilus 

14.2. Tori valla tervise- ja heaoluprofiili 2022 tutvustamine

 Ettekandja rahvatervisespetsialist Kairi Gustavson

14.3. Ülevaade 2023. aasta eelarve täitmisest

  Ettekandja finantsjuht Katrin Järv

14.4 Ülevaade korruptsiooniennetusest

  Ettekandja volikogu esimees Jana Malõh