« Tagasi

Algas Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse eriplaneeringu II etapp

Algas Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse eriplaneeringu II etapp, mille raames täpsustuvad ühenduse detailid ja trass.

Mais algas Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse eriplaneeringu järgmine etapp, et leida sobivaim lahendus tuulepargi ühendamiseks maismaa elektrivõrguga. Kaalumisel on ühendused läbi Audru, Sindi ja Kilingi-Nõmme alajaamade ning esialgsed trassikoridoride alternatiivid on kavas välja töötada sügiseks.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi planeeringute osakonna nõuniku Anne Martini sõnul on tuuleparkidel Eesti energiajulgeolekus täita suur roll.

 "Elektriühenduse kavandamine on oluline, et Liivi lahe meretuulepargi valmimisel jõuaks elekter tarbijateni. Sobiva asukoha valimiseks viime läbi sotsiaalmajanduslike, kultuuriliste ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise ning kaasame protsessi erinevad osapooled. Kindlasti on oluline ka tihe ja usalduslik suhe kohalike elanikega. Hoiame elanikega ühendust, kuulame ära nende ettepanekud ja mured, mida võimalusel ka lahendame," ütles Martin.

Nõuniku sõnul arvestab planeering erinevate ühenduse variantide ja tehniliste lahendustega. Ta täpsustas, et lahendus sõltub valituks osutuva trassi asukohast, kaasnevatest keskkonnamõjudest ning teistest sotsiaalsetest, kultuurilistest ja majanduslikest mõjudest. "Eesmärk on leida terviklik ruumilahendus, mis sobiks nii kohalike kui ka riigi vajadustega," lisas Martin. 

Enefit Greeni meretuuleenergia arendusjuhi Karmo Kõrveki sõnul on teadlased Liivi lahe tuulepargi hoonestusloa menetluse keskkonnamõjude hindamise käigus juba enamiku 23-st uuringust lõpule viinud ja see annab kindluse ka elektriühenduse planeerimiseks.

„Alanud elektriühenduse eriplaneeringu asukohavaliku etapp ja sellega kaasnev keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess annab olulise sisendi tehniliselt teostatava ja samas vähima mõjuga trassikoridori osas, millega meretuulepark põhivõrku ühendada," lisas Kõrvek.

Mais alanud eriplaneeringu järgmine etapp kestab kaks aastat. 2026. aasta maiks saab valitud elektriühenduse põhimõtteline asukoht ja kaardistatud kõik asjakohased mõjud. Kui asukohavaliku lõpuks on võimalik mõjude hindamise tulemusel olulised mõjud välistada, siis riigi eriplaneeringu detailset lahendust ei koostata ning planeeringulahenduse kehtestamise järgselt jätkub ühenduse täpsem projekteerimine ja väljaehitamine. 

 

Taustainfo:

  • Liivi lahe elektriühenduse riigi eriplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 2022. aasta augustis Selle eesmärk on kavandada Liivi lahe meretuulepargi elektriühendused, mille kaudu tuuakse merel tuulest toodetud elekter maismaale põhivõrku, kust see jõuab tarbijateni. Liivi lahe tuulepargi võimsus ulatub kuni 1000 MWni ja tulevases tuulepargis toodetud elekter katab kuni poole Eesti tänasest elektrivajadusest. 

  • Elektriühenduste eriplaneeringu kohta leiab lisainfot riigi planeeringute portaalist https://www.riigiplaneering.ee/riigi-eriplaneeringud/liivi-lahe-meretuulepargi-elektriuhendus/liivi-lahe-elektriuhenduste. Sealsamas on võimalik liituda ka uudiskirjaga, et olulisem info planeeringu tegevuste kohta tuleks e-postile.