« Tagasi

Valla raamatukogud viiakse ühtse juhtimise alla

Tori Vallavolikogu otsustas täna, 20. juunil toimunud istungil viia valla raamatukogud ühtse juhtimise alla. „Hetkel on Tori vallas seitse iseseisvat raamatukogu, kuid tulenevalt vajadusest optimeerida valla raamatukogude juhtimist, parandada teavikutega komplekteerimist, jaotada paindlikumalt ressursse, mitmekesistada osutatavaid teenuseid ja tõsta teeninduse kvaliteeti, muudame tänast olukorda" põhjendas ümberkorralduse eesmärki abivallavanem Jana Malõh ning lisas, et Are Raamatukogu, Suigu Raamatukogu, Sauga Raamatukogu, Urge Raamatukogu, Sindi Linnaraamatukogu, Tori Raamatukogu ning Tammiste laenutuspunkti baasil luuakse uus Tori Valla Raamatukogu.

Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu alusel lähtutakse asutuste juhtimisstruktuuride muutmisel valla kui terviku arengust ja tagatakse teenuse kättesaadavus ühinemiseelsetes asukohtades vähemalt samal tasemel. Lisaks sätestab ühinemisleping, et säilitatakse raamatukogude võrgustik ning jätkuvad traditsioonilised sündmused. Kavandatavad uuendused raamatukogude külastajate jaoks esialgu suuri muudatusi kaasa ei too.

Tori Vallavalitsus on analüüsinud raamatukogude tänast olukorda ja leidnud, et kogu raamatukogude võrgustiku efektiivsemaks muutmiseks on tarvilik selle valdkonna asutuste ümberkorraldamine ühendamise teel selliselt, et üle valla tekib üks raamatukogu (uue nimega Tori Valla Raamatukogu), mille alla kuuluksid haruraamatukogud ja välisteeninduspunkt. Tori Valla Raamatukogu koosseisust jääks välja Jõesuu Raamatukogu. Kohaliku kogukonna esindaja MTÜ Viira Arendusselts on teinud Tori vallale ettepaneku, kus nad soovivad ise uues renoveeritud Jõesuu külamajas pakkuda kogukonnale laenutuspunkti teenust. Jõesuu raamatukogu asub hetkel eraettevõtja ruumides, mis on amortiseerunud, kuid nende parendamine vajab mahukat investeeringut. Seetõttu on asutud MTÜ-ga Viira Arendusselts läbirääkimistesse ning välja on töötatud koostööleping, mille kohaselt MTÜ tagab laenutuspunkti avamise ja igakülgse toimimise ning Vallavalitsus toetab rahaliselt teenuse pakkumist ja arendamist.

Ümberkorraldamise tulemusena lõpetatakse senised raamatukogud kui juriidilised isikud ning asutatakse uus ja ainus Tori vallavalitsuse hallatav asutus – Tori Valla Raamatukogu, mille sisuks ning eesmärgiks on haruraamatukogude ja välisteeninduspunkti ühtne juhtimine ning esindusfunktsiooni täitmine. Ümberkorraldamise tulemusena säilib senine raamatukogude võrgustik, mis koondatakse ühe juhi alla. Tori Valla Raamatukogu hakkab asuma Sindi linnas Pärnu mnt 55a.

 

Lisainfo:

Katariina Vaabel

Tori Vallavalitsuse kommunikatsiooninõunik

katariina.vaabel@torivald.ee

Tel: +372 5866 6327