« Tagasi

Tori Vallavolikogu 19. septembri istungi kokkuvõte ja järelevaatamine

Tori Vallavolikogu istungit saab järele vaadata SIIT

19. septembril otsustati volikogus

1. Võtta vastu määrus "Õpilase koolitranspordiks isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord".

2. Võtta vastu määrus "Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamise kord".

3. Otsust „Seisukoha andmine Kildemaa jääksoo taastamise projekti kohta" mitte vastu võtta.

4. Kehtestada Tohera külas Tõkkeoja kinnistu detailplaneering.

5. Jätta algatamata detailplaneeringu koostamine Kurena külas Putke kinnistul.

6. Omandada OÜ-lt Voshod Tori vallale Kurena külas asuvad kinnistud Tirtsu tn 1 ja Aadunurga hinnaga 6000 eurot.

7. Võõrandada Sindi linnas Supluse 2//4 moodustatavad korterid otsustuskorras ja määrata võõrandamise hinnaks 150 eurot/m².

8. Võtta OÜ-lt Sindi Majavalitsus üle võlanõuded 01.09.2019 seisuga 66 252.59 eurot.

9. Volitada Pärnumaa Omavalitsuste Liitu korraldama riigihanget elektrienergia ostmiseks ühishankena kuni kaheaastaseks perioodiks Pärnumaa kohalikele omavalitsustele, mis hõlmaks ka Tori Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste elektritarbijaid.