« Tagasi

29.10-11.11.2018 toimub Tori vallas Urumarja külas Vesivärava kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus teatab, et 29.10-11.11.2018 toimub Tori vallas Urumarja külas Vesivärava kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.

Detailplaneering on kehtestatud Tori Vallavolikogu 18.06.2014 otsusega nr 15. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Jõe kinnistule (80801:001:0750) detailplaneeringuga määratud tehnilise taristu paiknemist (kogumismahuti).

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee.

Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 12. novembril 2018 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses. Täpsem info tel 442 0330 või piret.kallas@torivald.ee.