« Tagasi

Tori Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi tervise- ja sporditöö spetsialisti ametikoha (1,0 kohta) täitmiseks

Tööle asumise aeg on  05.02.2018.

Töö kirjeldus

Tervise- ja sporditöö spetsialisti ametikoha põhieesmärk on välja kujundada, koordineerida ja arendada Tori valla spordivõrgustik, spordiürituste ja treeningute korraldamine ning tervisealase teabe vahendamine vallas.

Nõudmised kandidaadile

·         mitmekülgsed erialased teadmised ja oskused;

·         hea organiseerimis- ja koordineerimisoskus;

·         enamlevinud infotehnoloogia vahendite kasutamise oskus;

·         eesti keele oskus kõnes ja kirjas kõrgtasemel;

·         vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

·         koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;

·         autojuhtimisoskus;

·         projektitöö kogemus;

·         kasuks tuleb eelnev töökogemus spordi või tervise valdkonnas.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

·         kirjalik avaldus;

·         elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

·         ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

·         kandidaadi nägemus valla tervise- ja sporditöö  koordineerimisest;

·         muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

·         Dokumendid palume esitada 30. jaanuariks 2018 Tori Vallavalitsuse aadressil  Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, Pärnumaa või digiallkirjastatult e-aadressile eve.atka@torivald.ee, märgusõna „Konkurss". Lisainformatsioon telefonil 525 9421