« Tagasi

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Nurme külas asuvate Kukerpuu tee 1 ja Kukerpuu tee 2 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 20.06-03.07.2019

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Nurme külas asuvate Kukerpuu tee 1 (73001:001:1285) ja Kukerpuu tee 2 (73001:001:1286) kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 20.06-03.07.2019.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kukerpuu tee 1 ja Kukerpuu tee 2 kinnistud jagada mõlemad kaheks krundiks. Kokku moodustub 4 elamumaa sihtotstarbega krunti. Kruntidele määratakse hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks, lahendatakse juurdepääs ja tehnovõrkudega liitumine. Detailplaneering ei muuda Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Täpsem info tel 5198 4663 piret.kallas@torivald.ee