« Tagasi

Teade projekteerimistingimuste avatud menetluste algatamisest

Tori Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest detailplaneeringu olemasolul Tori vallas Eametsa külas Nugise tee 6 (73001:001:1062) kinnistule üksikelamu püstitamiseks sooviga suurendada detailplaneeringus määratud hoone suurimat lubatud kõrgust 10 % ulatuses. Antud alal kehtib Sauga Vallavolikogu 26.01.2007 otsusega nr 24 kehtestatud Puti kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga vallamajas Selja tee 1a, Sauga alevik. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada  kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee ajavahemikul 08.03.2018 kuni 21.03.2018. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 22. märtsil 2018 kell 16.00 Sauga vallamajas. Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee

 

Tori Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest detailplaneeringu olemasolul Tori vallas Eametsa külas Nugise tee 12 (73001:001:1066) kinnistule üksikelamu püstitamiseks sooviga detailplaneeringus määratud hoonestusala suurendada ja nihutada 10 % ulatuses. Antud alal kehtib Sauga Vallavolikogu 26.01.2007 otsusega nr 24 kehtestatud Puti kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga vallamajas Selja tee 1a, Sauga alevik.

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada  kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee ajavahemikul 08.03.2018 kuni 21.03.2018. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 22. märtsil 2018 kell 16.00 Sauga vallamajas. Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee