« Tagasi

Tammiste külas Jõhvika tn 8 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuvale Jõhvika tn 8 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku 12.09-25.09.2019. Avalik arutelu toimub vajaduse korral 26.09.2019 kell 16 Sauga teenuskeskuses. Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada ja nihutada detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% ulatuses. Kinnistul kehtib Sauga Vallavolikogu 26.05.2006 otsusega nr 48 kehtestatud Pargivälja, Mardivälja, Tillupuksi ja Unistuste maa kinnistute detailplaneering. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee.