Uue Tori valla ajaloos ületas elanike arv 11 900 piiri – 1. juuni seisuga oli valda registreeritud 11 906 elanikku, neist mehi 5912 ja naisi 5994. Valla elanike arv on üpris järjepidevalt...

Valla elanike arv ületas 11 900 piiri

Uue Tori valla ajaloos ületas elanike arv 11 900 piiri – 1. juuni seisuga oli valda registreeritud 11 906 elanikku, neist mehi 5912 ja naisi 5994. Valla elanike arv on üpris järjepidevalt...

Taotlusi saab esitada 02.06 kell 9.00 kuni 15.06. kell 16.00. Tegemist on voorulise taotlemisega, mis tähendab, et taotlusi saab esitada kogu perioodi jooksul. Kui tähtajaks esitatud...

EAS: Kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus

Taotlusi saab esitada 02.06 kell 9.00 kuni 15.06. kell 16.00. Tegemist on voorulise taotlemisega, mis tähendab, et taotlusi saab esitada kogu perioodi jooksul. Kui tähtajaks esitatud...

Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi ja ennetusteenuste osakond ootab Sind 5. juunil kell 13.00 infokohtumisele Pärnus, Villa Wessetis. Kui Sa tunned, et sooviks panustada oma kogukonna...

Infokohtumine tulevastele konfliktivahendajatele Pärnus

Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi ja ennetusteenuste osakond ootab Sind 5. juunil kell 13.00 infokohtumisele Pärnus, Villa Wessetis. Kui Sa tunned, et sooviks panustada oma kogukonna...

Alates 08.06 on rongidel taas võimalik kasutada Lelle-Türi raudteelõiku, seoses sellega muutub ka sõiduplaan. Edelasuuna plaan alates 08.06 Elroni kodulehelt .  

Elron annab teada

Alates 08.06 on rongidel taas võimalik kasutada Lelle-Türi raudteelõiku, seoses sellega muutub ka sõiduplaan. Edelasuuna plaan alates 08.06 Elroni kodulehelt .  

Sindi muusikakool võtab vastu uusi õpilasi! Ootame teid vastuvõtu katsetele 8. juunil alates kell 16.00. Vastuvõtule tulekuks kirjutage  muusikakool@torivald.ee . Iga osaleja saab...

Sindi muusikakool võtab vastu uusi õpilasi!

Sindi muusikakool võtab vastu uusi õpilasi! Ootame teid vastuvõtu katsetele 8. juunil alates kell 16.00. Vastuvõtule tulekuks kirjutage  muusikakool@torivald.ee . Iga osaleja saab...

Perioodil 9.06-24.06.2020 on Sauga postkontor ajutiselt suletud. Asendav postiasutus Sauga postkontorit asendab ja väljastab saadetisi Pärnu postkontor, asukohaga Hommiku tänav 4,...

Sauga postkontor suletakse ajutiselt 9. juunist

Perioodil 9.06-24.06.2020 on Sauga postkontor ajutiselt suletud. Asendav postiasutus Sauga postkontorit asendab ja väljastab saadetisi Pärnu postkontor, asukohaga Hommiku tänav 4,...

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuva Pahke tn 11 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek suurendada...

Tammiste külas asuva Pahke tn 11 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuva Pahke tn 11 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek suurendada...

Tori Vallavalitsus korraldab Sauga alevikus asuva Põõsalinnu tn 5 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020 . Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ning...

Sauga alevikus asuva Põõsalinnu tn 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Sauga alevikus asuva Põõsalinnu tn 5 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020 . Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ning...

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuvate Sinika tn 8 ja Sinika tn 10 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020. Detailplaneeringuga moodustatakse kahest...

Tammiste külas asuvate Sinika tn 8 ja Sinika tn 10 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuvate Sinika tn 8 ja Sinika tn 10 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020. Detailplaneeringuga moodustatakse kahest...

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Pulli külas asuva Aluste kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 01.06-30.06.2020. Aluste kinnistu asub Tori vallas Pulli külas...

Pulli külas asuva Aluste kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Pulli külas asuva Aluste kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 01.06-30.06.2020. Aluste kinnistu asub Tori vallas Pulli külas...

Tori Vallavalitsus korraldab 01.06-14.06.2020 Tori vallas Tori aleviku keskuse detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku. Detailplaneering on...

Tori aleviku keskuse detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 01.06-14.06.2020 Tori vallas Tori aleviku keskuse detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku. Detailplaneering on...

Eesti Energia tutvustab tuuleenergeetika arendusplaane Põlendmaa ja Kildemaa külade elanikele ning kõikidele, kel huvi. Tulge kuulama ja kaasa rääkima 11. juunil kell 18.00 Tori rahvamajja...

Eesti Energia infopäev: tuuleenergeetika arendusplaanid

Eesti Energia tutvustab tuuleenergeetika arendusplaane Põlendmaa ja Kildemaa külade elanikele ning kõikidele, kel huvi. Tulge kuulama ja kaasa rääkima 11. juunil kell 18.00 Tori rahvamajja...

SW Energia teatab, et 29. mail lõpetatakse soojusenergia tootmine Sauga katlamajas ja suletakse aleviku tarbijatele viiv trassilõik. Palume majade esindajatel välja lülitada küttepump ja...

SW Energia teatab

SW Energia teatab, et 29. mail lõpetatakse soojusenergia tootmine Sauga katlamajas ja suletakse aleviku tarbijatele viiv trassilõik. Palume majade esindajatel välja lülitada küttepump ja...

Maanteeamet teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga...

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Maanteeamet teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga...

Edelasuuna rongide sõiduplaan alates 8. juunist:  http://elron.ee/wp-content/uploads/2020/03/Edelasuund-al-29.03.pdf .   Allikas: Elron

Edelasuuna rongide sõiduplaan 8. juunist

Edelasuuna rongide sõiduplaan alates 8. juunist:  http://elron.ee/wp-content/uploads/2020/03/Edelasuund-al-29.03.pdf .   Allikas: Elron

Tori Vallavolikogu 28. mai istungit saab järele vaadata SIIT.

Tori Vallavolikogu 28. mai istungi järelevaatamine

Tori Vallavolikogu 28. mai istungit saab järele vaadata SIIT.

Keskkonnainvesteeringute keskusest (KIK) on võimalik taotleda toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reoveemahuti ja omapuhasti paigaldamiseks eraisikutel, kes elavad alla...

KIK toetab eraisikute ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumist

Keskkonnainvesteeringute keskusest (KIK) on võimalik taotleda toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reoveemahuti ja omapuhasti paigaldamiseks eraisikutel, kes elavad alla...

Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Tori valla haldusterritooriumil, on suunatud Tori valla elanikele või tutvustab Tori valda laiemale üldsusele ja on kooskõlas kehtiva Tori valla...

Vabaühenduste ühekordse toetuse taotlemise tähtaeg on 15. juuni

Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Tori valla haldusterritooriumil, on suunatud Tori valla elanikele või tutvustab Tori valda laiemale üldsusele ja on kooskõlas kehtiva Tori valla...

  Sindi Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele: •  matemaatikaõpetaja (1,0 ametikohta) •  inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta)...

Vabad ametikohad Sindi Gümnaasiumis

  Sindi Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele: •  matemaatikaõpetaja (1,0 ametikohta) •  inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta)...

Tori vallavalitsus korraldab Pärnu mnt 27a ühiselamu renoveerimistöödeks uue riigihanke. Rahandusministeerium on teinud ettepaneku menetlusliku vea tõttu praegune hange kehtetuks tunnistada...

Sindi sotsiaalmaja hange viiakse uuesti läbi

Tori vallavalitsus korraldab Pärnu mnt 27a ühiselamu renoveerimistöödeks uue riigihanke. Rahandusministeerium on teinud ettepaneku menetlusliku vea tõttu praegune hange kehtetuks tunnistada...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 53