« Tagasi

Pärnumaa Aasta noorsootöötaja on Are Avatud Noortekeskuse juhataja Pille Kuusik!

Pärnumaa Omavalitsuste Liit valis maakonna parimad haridustöötajad ning rõõm on teatada, et aasta parimaks noorsootöötajaks on Are Avatud Noortekeskuse juhataja Pille Kuusik!

Pille on  töötanud Are Avatud Noortekeskuses juhataja-noorsootöötajana aastast 2014. Pille Kuusik on Tori valla esindaja Eesti ANK-s, olles seetõttu oluliselt kaasa aidanud nii valla noorsootöö arengule kui noorsootööalase info jagamisele ning noortega tehtava töö väärtustamisele.

Oma igapäevatööd teeb Pille Are Avatud Noortekeskuses, mis on saanud tänu tema eestvedamisele piirkonna noorte jaoks oluliseks keskuseks, kus oma vaba aega veeta ja ideid teostada ning proovida uusi ja põnevaid tegevusi. Noorte tegevustesse kaasatakse kogukonda, teisi noortekeskuseid ja partnereid nii Tori vallast kui väljaspoolt. Igapäevaselt tehakse koostööd piirkonna asutustega – Are Huvikeskus, Are Kool, aga ka laiemalt - noorsoopolitsei, Pärnu Noorte Vabaajakeskus, Tori valla noortekeskused ja teised asutused. Pille Kuusikul on suur roll koostöövõrgustiku loomisel, ta oskab hinnata noorsootöö tugisüsteemi tähtsust lähtuvalt noortest ja noorsootööst.

Pille ja tema meeskonna algatusel ja eestvedamisel tegutsevad Are Noortekeskuses erinevad huviringid, osaletakse mitmesugustes projektides, toimuvad erinevad uudsed töötoad ning toimub palju avatud noorsootöö tegevusi. Pille on noortele ja kolleegidele  eeskujuks nii töös kui isiklikus elus. Ta on südamlik, hea kuulaja ning oskab tänu suurele kogemusele rahulikult lahendada pingelisi situatsioone. Ta oskab motiveerida noori hindama oma võimalusi ja oskusi, et elus hakkama saada. Pille hindab kõrgelt meeskonnatööd ning on alati valmis osalema ja oma panuse andma.

Pille Kuusik osaleb Tori valla noorsootöö koostöögrupis, mille tulemusena on käivitunud kaks innovaatilist tegevust erinevates valla piirkondades: Soundworld ja IT-labor. Tegevuste käivitamine on valla noorsootöö muutnud mitmekesisemaks ning suurendanud noorte võimalusi ja osalust. Samuti osales Pille Tori valla esimese noortepäeva korraldamise meeskonnas - vanema kooliastme noortele korraldati informatiivne ja meelelahutuslik noortepäev, millest kujuneb iga-aastane Tori valla noorte tunnusüritus.

Pille Kuusik tegutseb Noorte Tugila Programmi raames noorsootöötajana aastast 2017,  aidates oma rada leida neil 15 – 26 aastastel noortel, kes oma elus teelahkmel seisavad.  Oma tööga on ta väga paljudele Tori valla noortele olnud innustajaks ja abistajaks. Ta oskab toetada noore arengut, lähtuvalt igaühe vajadustest ja soovidest, aidates noorel püstitada eesmärke, arendada oskusi ja leida uusi huvialasid.  Tänu Pille tööle on väga paljud Tori valla noored saanud õigel ajal tuge ja abi, et oma eluga edasi minna.

Palju õnne Pille Kuusikule tunnustuse eest! Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimehe Andres Metsoja ja hariduskomisjoni esimehe Arno Peksari vastuvõtt ning parimate tunnustamine toimub 2. oktoobril kell 16.00 Pärnus Akadeemia 2 suures saalis.

Lisainfo Pärnumaa aasta haridustöötajate tunnustamise kohta leitav siit!

Jälgi Are Avatud Noortekeskuse tegemisi siit!