« Tagasi

Ohtlike jäätmete kogumisring hajaasustusega piirkonnas

Tori Vallavalitsus ja Ragn-Sells AS korraldavad Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel juunis 2019 ohtlike jäätmete kogumisringi, mille käigus saavad Tori valla hajaasustusega piirkonnas elanikud tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed.

Kogumisringi eesmärk on vältida ohtlike ainete keskkonda sattumist.  Vastu võetakse järgmisi majapidamises tekkivaid jäätmeid: pliiakud, patareid, akud, päevavalguslambid, elavhõbedaga termomeetrid, vanad ravimid, kasutatud õlid ja õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi-, lahustijäägid, olmekeemia jäägid, paljundusmasinate kassetid, ohtlike ainetega määrdunud pakendid ja vanad elektri- ja elektroonikaseadmed. Esemed peavad olema komplektsed ja demonteerimata (näiteks televiisori kast ja plokid ning kineskoop ei tohi olla eraldi). Külmikute külmutusagregaate ei tohi vigastada ega ise demonteerida. Komplektseks loetakse toodet, mis ei ole lammutatud ning sisaldab antud seadme olulisi osasid (kineskoope, trafosid, kompressoreid jne). Seadmel võivad puududa väheolulised osad nagu käepidemed, riiulid, toitejuhe jne.

Kogumisring on mõeldud ainult eraisikutele, ettevõtetelt ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta.

NB! Vastu ei võeta olmejäätmeid ja rehve.

Sõltuvalt ära antavate jäätmete kogustest võivad kellaajad varieeruda. Palun arvestada täiendava ajavaruga.

Lisainfo: Janne Soosalu, Tori valla keskkonnaspetsialist, 5253929.