« Tagasi

Nurme külas asuva Kooli tn 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Nurme külas asuva Kooli tn 5 (73001:001:0887) kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 28.10-11.11.2019.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kõrvalhoonele hoonestusala ja maakütte tarbeks ehitusala määramine. Kinnistu suurusega 2129 m2 asub Nurme külas Nurme-Papsaare tee ääres. Juurdepääs kinnistule toimub Mõisa tn ja Kooli tn kaudu.

Alal kehtib Sauga Vallavalitsuse 13.11.2000 korraldusega nr 241 kehtestatud Mõisapargi maaüksuse detailplaneering. Detailplaneering määrab hoonestusalast välja jääva ala ehituskeelualaks. Elamule maakütte rajamiseks on vajalik ehituskeeluala määrata tehnorajatiste rajamise ehitusalaks. Samuti asub kinnistul seadusliku aluseta ehitatud kõrvalhoone, mida antud planeeringuga seaduslikustatakse.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 28.10 Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Täpsem info tel 5198 4663 piret.kallas@torivald.ee.