« Tagasi

Kohanime määramise eelteade

 

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine", millega Tori Vallavalitsuse 06.11.2019. a korraldusega nr 870 kehtestatud Poeg 24, 25, 26, 33 ja 34 kinnistute detailplaneeringu alal soovitakse Kilksama külas tekkivale uuele teele määrata nimeks Puidu tee.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 15.12.2019 (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald 86705 Pärnumaa või e-posti aadressil tori@torivald.ee.