« Tagasi

Kilksama külas asuvate Poeg 24, Poeg 25, Poeg 26, Poeg 33 ja Poeg 34 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Kilksama külas asuvate Poeg 24 (73001:001:0181), Poeg 25 (73001:001:0182), Poeg 26 (73001:001:0183), Poeg 33 (73001:001:0190) ja Poeg 34 (73001:001:0191) kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 15.10-28.10.2019.

Detailplaneeringu eesmärgiks on ala ümber kruntida, määrata uued hoonestusalad ning seada ehitusõigus kinnise lasketiiru püstitamiseks lisaks olemasolevatele tootmishoonetele kinnistutel. Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 15.10 Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.