« Tagasi

28.10-10.11.2019 toimub Tori vallas Tammiste külas Takja tn 14 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus teatab, et 28.10-10.11.2019 toimub Tori vallas Tammiste külas Takja tn 14 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Avalik arutelu toimub vajaduse korral 11.11.2019 kell 16 Sauga teenuskeskuses. Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% ulatuses olemasoleva varjualuse seadustamiseks. Kinnistul kehtib Sauga Vallavolikogu 15.06.2004 otsusega nr 46 kehtestatud Ojapealse, Kopratammi ja Takja kinnistute detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee.