« Tagasi

Nurme külas asuva Tammetõru tee 12 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Nurme külas asuva Tammetõru tee 12 kinnistu (73001:001:0657) detailplaneeringu avaliku väljapaneku 06.06-20.06.2019.

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on määrata krundi hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja abihoone ehitamiseks ning lahendada juurdepääs, haljastus, tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneering ei muuda Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Täpsem info piret.kallas@torivald.ee