« Tagasi

Kordamine on tarkuse ema: kuidas jalgrattaga ohutult liigelda?

Suvised ilmad on tänavapilti meelitanud suurel hulgal jalgrattureid. Sellest tulenevalt kordame üle mõned soovitused ning põhitõed, et liiklemine oleks kõigi jaoks ohutu ning ka seaduse mõistes korrektne. Eelkõige tuleb järgnevale tähelepanu pöörata lapsevanematel, et meie lapsed iga päev turvaliselt koju tagasi jõuaksid.

Kiivri kandmine on kohustuslik kuni 16-aastastele jalgratturitele. Kiiver kaitseb aga pead vaid siis, kui see on paraja suurusega ja õigesti kinnitatud. Kiivrit tuleb kanda mitte politsei vaid lapse turvalisuse pärast. Kui see ei ole nõuetekohaselt kinnitatud ja ka tugevam tuul suudab kiivri lapsele kukla taha puhuda, ei kaitse see ka kukkumise korral.

Kuna kiivrite parajaks tegemine on laste jaoks kohati keeruline, siis aidake neid kiivrite reguleerimisel ning veenduge, et see on lapse peas nii, et see ka last vajadusel kaitseb.

Alla kümneaastane ja ilma juhiloata jalgrattur tohib üksi sõita kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ning õuealateel. Parim õpetus lapsele on vanema eeskuju, ühine koduümbruse tundmaõppimine ja võimalike tekkivate ohtlike olukordade läbiarutamine. Lähenedes jalakäijale, tuleb anda signaalkella, sõidukiirust vähendada ja mööduda jalakäijast ohutus kauguses.

Sõiduteed on kõige ohutum ületada jalakäijatele selleks mõeldud kohtades. Autojuhid ei pea ülekäigurajal teed ületavale ratturile teed andma - seega on mõistlik lastele õpetada, et teed ületades tuleb jalgratta seljast maha tulla ning ratast enda kõrval lükates tee ületada.

Sõiduteel või jalgrattarajal tohib jalgrattur sõita alates kaheksandast eluaastast ja seda koos täiskasvanud saatjaga. Üksi tohib jalgrattur sõiduteel sõita alates kümnendast eluaastast, kui tal on jalgratturi juhiluba. Sõiduteel sõitev jalgrattur on juht ja peab liikuma autodega samas suunas sõidutee parempoolse ääre lähedal.

Pöörates tuleb enne manöövrit näidata käemärguandeid. Jalgrattaga sõitmise ajal, nagu ka autot juhtides, ei tohi tegeleda kõrvaliste asjadega, näiteks telefoniga rääkimine või kõrvaklappidest muusika kuulamine, sest need tegevused mõjutavad jalgratturi tähelepanuvõimet ning muudavad liikluses osalemise märksa ohtlikumaks.

Kindlasti tuleks enne sõidu alustamist veenduda järgnevate asjade olemasolus: signaalkell, ees valget värvi helkur, taga punast värvi helkur ning kodarate küljes kas valget värvi või oranži värvi helkurid - pimedal ajal või halva nähtavuse korral ees valget värvi tuli ning taga punast värvi tuli.

Iga lapsevanema vastutus on seista selle eest, et enne kui laps liiklusesse suundub, on tal selleks vastavad teadmised ja oskused ning töökorras varustus. Veenduda tuleb ka selles, et lapsel on piisav arusaam liikluse toimimisest, et seal hakkama saada.

Pärnu noorsoopolitseinik Merilin Allikvee.