« Tagasi

Euroopa Parlamendi valimised Tori vallas

Lisaks möödunud Riigikogu valimistele toimuvad sel aastal ka Euroopa Parlamendi valimised, valimispäev on 26. mail. Euroopa Parlamendi valimistel on hääletamisõigus Eesti kodanikul, kes valimispäevaks on saanud 18-aastaseks ning Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kes valimispäevaks on saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht on Eestis. Euroopa Parlamendi valimistel on üle-Eesti üks ringkond ehk valija saab valiku teha kõigi ülesseatud kandidaatide vahel.

Oma hääle saab anda nii valimisjaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Elektrooniline hääletamine toimub 16.-22. mail. Valimisjaoskonnas saab hääletada eelhääletamise päevadel ja valimispäeval. Eelhääletamine toimub maakonnakeskuse valimisjaoskonnas 16.-19. mail  ja kõigis valimisjaoskondades 20.-22. mail kell 12.00-20.00. Eelhääletamise päevade erinevus on valimisjaoskonnas nr 4, mis asub Ares ja Suigus. Ares on jaoskond avatud ja saab hääletada eelhääletamise ajal 21.-22. mail ning Suigus 20. mail.

Eelhääletamise päevadel toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda selleks määratud jaoskondades.

Valimispäeval toimub hääletamine valimisjaoskondades kell 9.00-20.00 ning toimub ka kodus hääletamine. Valimispäeval saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas, samuti ei saa siis muuta varem antud e-häält.   

Tori vallas on valimiste korraldamiseks moodustatud 5 valimisjaoskonda:

Valimisjaoskond nr 1, asub Sindi Seltsimajas, Pärnu mnt 44, Sindi linn.

  • Hääletada saavad Sindi linna elanikud
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle andmed on Rahvastikuregistrisse kantud Tori valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 2, asub Sauga Teenuskeskuses, Selja tee 1a, Sauga alevik

  • Hääletada saavad Sauga aleviku, Eametsa, Kilksama, Nurme ja Räägu külade elanikud
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

Valimisjaoskond nr 3, asub Tammiste Lasteaias, Kellukese tee 5, Tammiste küla

  • Hääletada saavad Kiisa, Pulli, Rütavere, Tammiste, Urge ja Vainu külade elanikud

Valimisjaoskond nr 4, asub kahes kohas: Are Teenuskeskuses, Pärivere tee 17, Are alevik eelhääletamise päevadel 21.-22.05 ning valimispäeval 26.05; Suigu Seltsimajas, Tootsi tee 6, Suigu küla eelhääletamise ajal 20.05

  • Mõlemas kohas saavad hääletada Are aleviku, Elbu, Parisselja, Eavere, Niidu, Lepplaane, Pärivere, Kurena, Suigu, Murru, Võlla ja Tabria külade elanikud

Valimisjaoskond nr 5, asub  Tori Teenuskeskuses, Selja mnt 2, Tori alevik

  • Hääletada saavad Tori aleviku, Oore, Levi, Võlli, Randivälja, Taali, Kildemaa, Urumarja, Kõrsa, Muraka, Selja, Mannare, Muti, Elbi, Kuiaru, Jõesuu, Piistaoja, Tohera, Aesoo, Rätsepa ja Riisa külade elanikud.


Täpset infot leiab kõige lihtsamini kaardirakenduselt valimised.rahvastikuregister.ee.

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võib ta taotleda kodus hääletamist. Selleks esitab ta elukohajärgsele vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kell 14.00-ni kirjaliku taotluse või taotluse telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kell 9.00 kuni 14.00-ni.

Kogu valimisi puudutav oluline teave saadetakse valijatele ka valijakaardiga, mis peaks olema valijateni jõudnud hiljemalt 11.05.2019. Valijatele, kes on tellinud elektroonilise valijakaardi, ei saadeta valijakaarti posti teel.

Kõik valimistega seotu on leitav veebilehelt  https://www.valimised.ee