« Tagasi

Eametsa külas Allika kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus teatab, et 14.05-27.05.2019 toimub Tori vallas Eametsa külas Allika kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.

Detailplaneering on kehtestatud Sauga Vallavolikogu 26.01.2007 otsusega nr 17. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi. Planeeringualale püstitatakse päikeseenergi tootmisjaam.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee.

Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 31. mail 2019 kell 11.00 Sauga teenuskeskuses. Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee