« Tagasi

Pärnumaa Aasta Ema

Kuuendat aastat valivad Pärnumaa Kodutütarde ringkond ja Naiskodukaitse Pärnumaa ringkond Pärnumaa Aasta ema. Eeldused Pärnumaa Aasta emale on toodud statuudis.

Pärnumaa Aasta ema statuut

1. Pärnumaa aasta ema (edaspidi aasta ema) valitakse Kodutütarde Pärnumaa ringkonna juhatuse algatusel avalikul konkursil üks kord aastas, et väärtustada tervet Eesti perekonda kui ühiskonna üht olulisemat osa.

 
2. Kodutütarde Pärnumaa ringkond korraldab koostöös Pärnumaa Naiskodukaitse ringkonnaga Pärnumaa aasta ema konkurssi ja tänuüritust lähtuvalt Kodutütarde põhikirja p. 2 järgi, mille alusel on Kodutütarde organisatsiooni ülesandeks austada oma vanemaid. 


3. Konkursi žüriisse võib kaasata Kodutütarde Pärnumaa ringkonna juhatuse otsusel ühiskonnas lugupeetud kodanikke. 


4. Aasta ema valitakse igal aastal enne emadepäeva. 


5. Aasta ema kuulutatakse välja laupäeval, päev enne emadepäeva. 


6. Aasta ema tiitli annavad üle Pärnumaa Omavalitsuste Liidu esindaja ja Kodutütarde Pärnumaa ringkonna ringkonnavanem. 


7. Aasta ema konkursile võivad esitada oma kandidaate nii üksikisikud, omavalitsused, ettevõtted kui ka organisatsioonid, ükski kodanik ennast ise esitada ei saa. 


8. Aasta ema peab vastama järgmistele tingimustele: 
• väärikas Eesti Vabariigi kodanik, on kantud rahvastikuregistris Pärnu maakonna elanike hulka;
• on oma töös pädev ja tunnustatud ning on perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda;
• tema peres kasvab vähemalt kolm last (võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed);
• aasta ema võib olla üksikvanem.


9. Kaalukatel põhjustel on konkursi žüriil õigus teha valikutingimustes ka erandeid.


10. Aasta ema konkurss kuulutatakse välja 30 kalendripäeva enne autasustamistseremooniat. Kandidaate saab esitada kuni 30. aprillini.


11.Juhul kui kandidaadiks on esitatud mõni Kodutütarde Pärnumaa ringkonna juhatuse liige või tema pereliige, taandab ta ennast kohe aasta ema väljaselgitamisest ning tema asemele tuleb juhatuse asendusliige või mõni muu juhatuse valitud Kodutütarde Pärnumaa ringkonna tegevliige. 


12. Konkursi žüriil on õigus küsida arvamust esitatud kandidaadi kohta teda tundvatelt isikutelt. 


13. Eelmistel aastatel valitud aasta ema kutsutakse Kodutütarde Pärnumaa ringkonna ringkonnavanema poolt iga-aastasele aasta ema autasustamistseremooniale. 


14. Kõik Pärnumaa aasta ema nominendid on palutud Pärnumaa aasta ema tiitli üleandmise pidulikule kontserdile.


15. Kirjalikud ettepanekud koos põhjendusega (vähemalt A4) esitada 30. aprilliks 2019 aadressil: „Pärnumaa Aasta Ema" emailile: aastaema@gmail.com
Palume lisada ka kandidaadi koduse aadressi ja kontaktandmed.

 

Kinnitatud KT Pärnumaa ringkonna juhatuses 18.01.2019
Aina Tarvis Pärnumaa Kodutütarde ringkonnavanem

 

Esildis võib olla kirjutatud vabas vormis kuid peaks sisaldama järgmist:

  • Kandidaadi nimi
  • Kandidaadi vanus
  • Kandidaadi kontaktandmed
  • Kandidaadi tutvustus/ põhjendus
  • Esitaja nimi ja kontaktandmed
  • Allkirjaga kinnitus, et esitaja on tutvunud statuudiga ja esitatud andmed on õiged