« Tagasi

Mis oleks, kui hakkaks vabatahtlikuks päästjaks?

Kolm aastat tagasi vajas vabatahtlikuks päästjaks olemine veel tutvustamist. Tänaseks on see valdkond laialdaselt kõlapinda saanud ning inimesed teavad juba, kes on vabatahtlik päästja ning millega tegeleb. Järjest enam näeb tänavapildis, sotsiaalmeedias, päästesündmustel ja ennetusüritustel lisaks kutselistele päästjatele ka vabatahtlikke päästjaid ning nende tegemisi.  Eestis on kokku ligikaudu 2000 vabatahtlikku päästjat, kelle abivalmidust, pühendumust ja hoolivust enam tutvustama ja kirjeldama  ei pea.

Eestis on 2000 inimest ennast ametlikult üles andnud, kui vabatahtlikud päästjad.  Mis oleks kui tõstaks selle arvu kahekordseks, miks mitte kolmekordseks?

2018.a aastal hukkus Eestis tulekahjude tagajärjel 50 inimest, mida on väikese Eesti jaoks liiga palju. Ka üks tulesurm on juba palju.  Paraku oleme olukorras, kus nulli loota oleks liiga optimistlik. Kuid vähendada saame tulesurmasid igaühe kaasabil kindlasti.

Täna hoolib ja teadvustab enamik inimesi seda, et kodu peab olema turvaline paik – tagatud peaksid olema tule-, elektri, vee- ja üldine koduohutus. Kõige olulisemad päästjad kodus ongi eeskätt just inimesed ise, sest nemad saavad õnnetuste vältimiseks kõige rohkem ära teha. Kui meil enda kodus on kõik korras, siis on hea uurida ka üleaedse või naabri käest, kas ka seal on koduohutusele piisavalt mõeldud.  Kõige parem on asjad koostöös korda teha ning ka korras hoida.

Kui me kõik mõtleksime kogukonna tasemel, mitte ainult kodu tasemel siis ongi juba pool teed käidud vabatahtlikuks päästjaks hakkamisel. Just vabatahtliku päästjana tegutsedes on võimalik väga palju kogukonna heaks ära teha ja see ei pea ilmtingimata olema tule tulekahju kustutamine. Vabatahtliku pääste tegevuste hulk on aastatega mitmekesistunud, laienedes tuletõrjumisest tule- ja veeohutuse, elanikkonnakaitse, hädaolukorraks valmisoleku, tuletõrjespordi ja noorteringide vedamiseni. Ka kutselise päästekomando töös on võimalik vabatahtliku päästjana osaleda.

Kui sa ei taha vabatahtliku päästjana panustada päästetöödel, panusta ennetusse. Kui ennetus ka väga ei istu, pole hullu, arenda tervist ja spordielu. Mõtle välja uusi IT-lahendusi turvalisuse tagamiseks või keeda kasvõi teistele sooja suppi, aga tule vaata mida see valdkond endast kujutab. Osale vabatahtliku päästja koolitustel, esita dokumendid ning saadki olla üks osa ühest suurest päästeperest. Selles valdkonnas ei kohta ainult enda kogukonna aktiivseid liikmeid, vaid toredaid inimesi üle kogu Eesti.

Lisainfo

Lauri Lindoja

Lääne päästekeskus

Valmisoleku büroo peaspetsialist

 

Tori vallas tegutseb kolm vabatahtlikku tuletõrjeseltsi:

Sindi Tuletõrje Selts

Are Vabatahtlikud

Taali Rahvaselts